Železnice a orientační systém pro nevidomé a slabozraké


Obrázek

Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

Železnice a orientační a informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace, nevidomé a slabozraké

Požadavky a jejich plnění jsou dány v aktuální verzi ve směrnici SŽDC č. 118/2017 (aktualizace na www SŽDC v pdf):

Směrnice SŽDC č. 118/2017 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách a Grafický manuál SŽDC č. 118/2017 Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Vzhledem k možným aktualizacím a upřesnění je nutné aktuální platnou směrnici vždy ověřtit přímo ze stránek Správy železnic s.p.  (kapitola 8)

Štítky orientačního systému a SŽDC: /stránky www probíhají inovací a prokliky nemusí být funkční - zpr. k datu: 2019 05/

Podklady v aktualizované směrnici SŽDC č. 118/2017 část kapitola 8:

SŽDC Směrnice č. 118/2017 kap 8 (pdf; 8 MB)

alternativní stažení /ver. 2017 09 01/: SŽDC Směrnice č. 118/2017 (pdf; 500 KB) a SŽDC Grafický manuál 118/2017 (pdf; 13 MB)

Popis: směrnice 118/2017 SŽDC text kap. 8:
štítky pro sektory - fyzické provedení:
- graf.manuál 118/2017 SŽDC str. 126
štítky pro toalety - fyzické provedení:
- graf.manuál 118/2017 SŽDC str. 127-128
štítky na madle zábradlí:
- graf.manuál 118/2017 SŽDC str. 106

Štítky haptické obecně - technické řešení

(upřesnění, det., fota, ukázky, možný výrobce – při konktrétní objednávce nutno poslat úplné a přesné zadání)

Eskalátory – hlášení směru pojezdu je dáno
- graf.manuál 118/2017 SŽDC

Akustický výstup odjezdového a příjezdového infopanelu:
V případě jednoho ks. Pokud je jich vedle sebe více, musí být dle množství řešeny individuálně s ohledem na srozumitelnost, dostupnost a množství informaci včetně množství a tras ostatních cestujících (dosah vysílačky VPN 01, 02 je dle prostředí cca 40m)  /v leg. od r. 2001/

- funkce a ovládání

Konstrukce nástupišť s povrchy pro OSSO je uvedena ve vzorovém listu SŽ (dříve SŽDC) SŽ Ž 8.7 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.