Záznam z oblastního shromáždění SONS ČR, z.s., odbočka Blansko

Publikováno 31.03.2022 14:30 Odbočka Blansko


Obrázek

Z á z n a m

z oblastního shromáždění SONS ČR, z.s., odbočka Blansko

ze dne 31. března 2022

Přítomni: viz prezenční listina


Setkání, kterého se zúčastnilo 89 členů naší odbočky proběhlo v Klubu
důchodců v Blansku. Na pomoc nám přišla 4 děvčata - dobrovolnice -
studentky ze Střední zdravotnické školy v Blansku, 11 průvodců a 3
hosté: ing. František Hasoň - místostarosta města Blanska, Mgr. Ivo
Polák - místostarosta města Blanska, Jaroslav Kavan - Adaptech Praha.
Oblastního shromáždění probíhalo dle přiloženého programu.
V úvodu nás potěšil svým vystoupením Antonín Blažek, hrál a zpíval
vlastní skladby. Po přivítání hostů již následovala zpráva o činnosti,
hospodaření a zpráva revizní komise. Zprávu o činnosti přednesl
předseda Martin Dvořák, hospodaření nám přiblížila Marie Reková.
V diskusi vystoupili hosté, poté následovalo schválení zpráv. Ze
shromáždění vzešlo usnesení, které bylo následně schváleno.
Po věcné diskusi, blahopřání jubilantům a poděkování organizátorům již
následovalo občerstvení.

Zapsala: Marie Reková


Obrázky