Zážitkový turistický pobyt ve Znojmě vsetínské odbočky

Publikováno 06.08.2018 10:13 Odbočka Vsetín


Obrázek

Ve dnech 18. - 22. července členové vsetínské odbočky získali spoustu nových zážitků v krásném a neobyčejném historickém městě Znojmě. Po velmi náročné a zdlouhavé cestě se seznámili s ubytováním a stravovacím zařízením a po krátkém odpočinku se vydali na letmou prohlídku centra a jeho okolí.

Během 4denního pobytu poznali několik z mnoha znojemských náměstí, hradby, městskou věž. Měli možnost vstoupit také do velmi zajímavého podzemí, které měří 27 km, zpřístupněna je ovšem jen malá, ale zajímavá část. Renomovaní průvodci nás seznámili s historickými budovami a s chrámem sv. Mikuláše, který je dominantou města.  Dále byli upozorněni na nejvyšší železniční most na Moravě přes řeku Dyji vysoký 48 m a dlouhý 220 m. Do  programu byl také zařazen turistický výšlap po stezce lesem, kdy se došlo k Vinici Šobes v Hnánicích. Následovalo občerstvení a zdatnější turisté ještě vystoupali až na Vyhlídku. Poslední den navštívili bývalé premonstrátské sídlo Loucký klášter, který je majetkem Sklepů Znovín. Před obědem měli možnost ochutnat vynikající vzorky hlavně bílých vín, která byla doplněna povídáním o jejich přívlastcích. Po společném obědě se naše 35členná skupina rozdělila. Vody chtiví členové si užili teplé vody ve zrekonstruovaném krásném koupališti a nazpět se odvezli vláčkem s komentovaným výkladem. Druhá skupina poznávala další část historického města s průvodcem.

Již při cestě zpět všichni  vzpomínali na naše zážitky, kterých bylo skutečně hodně, a slíbili si, že pokud to bude možné, zopakují  si tento zážitek, který všechny  nejen duševně, ale i tělesně obohatil a zcelil náš kolektiv.

 

Ludmila Pavelková

 


Obrázky