Zajímavé aktivity na Valašsku

Publikováno 25.01.2018 12:50 Odbočka Vsetín


Spolupráce s uvedenou školou je dlouhodobá a nejen ve zmíněné oblasti, ale děvčata z oboru cukrář nám tradičně připravují sladké občerstvení na vánoční posezení. Naši členové i zaměstnanci se těší i nadále na tuto milou spolupráci, neboť studenti této školy jsou vždy vstřícní, pohodoví a velmi empatičtí k naší cílové skupině.

Ludmila Pavelková


Obrázky