Zájezd na hrad Kost

Publikováno 26.09.2022 01:07 Odbočka Liberec


Obrázek
Dne: 24.09.2022
Kde:

Zájezd na hrad Kost

Společně s jabloneckou odbočkou SONS, která akci pořádala, jsme v sobotu 24. září vyrazili objednaným autobusem na hrad Kost, který je jedním z nejzachovalejších, nejvýznamnějších středověkých hradů v České republice. Nachází se v katastrálním území Podkost, části obce Libošovice, 4 km severozápadně od města Sobotky. Program byl  velmi pestrý. Dopoledne pro nás byla připravena komentovaná prohlídka hradu, po níž jsme poobědvali v přilehlé restauraci. Následně jsme se přesunuli autobusem na hřbitov v Sobotce, kde jsme navštívili hrob básníka a spisovatele Fráni Šrámka. Zde nám naše členka přečetla několik básní z tvorby F. Šrámka a dozvěděli jsme se také spoustu zajímavého z jeho života. Pak následovala sladká tečka na závěr - návštěva cukrárny v Sobotce. Za obě odbočky SONS (Liberec i Jablonec) se nás zúčastnilo 22 - takže super parta :-).


Obrázky