Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA – 1. ETAPA (první část)

Publikováno 09.09.2021 07:33 Hluší Zdeněk


Obrázek

Stejně jako poselstvo krále Jiřího z Poděbrad v roce 1465 vyrážíme i my z Plzně, města na soutoku čtyř řek – Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy.

Ovšem k měření našeho pochodu použijeme současnou kilometráž. Tu v 15. století samozřejmě neznali, navíc cesty byly jiné a míle v každé zemi taky.

 

Nejprve jsme zamířili asi 50 km na severozápad do premonstrátského kláštera v Teplé, k blahoslavenému Hroznatovi.

V Chebu jsme symbolicky prošli náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a pokračovali proti toku Ohře na západ do Bavorska.

Navštívili jsme Bayreuth, největší město Horních Frank, které je známé pořádáním operních festivalů Richarda Wágnera (už 145 let).

Ani poselstvo, ani my jsme nemohli minout Norimberk (na 240. km naší pouti), kdysi sídlo římskoněmeckých císařů včetně Karla IV. a rodiště Václava IV. (1361, takže letos kulaté výročí). Město bylo a je dodnes významným obchodním adopravním uzlem, má bezmála 520000 obyvatel a 3 linky metra...

Jen o jednodenní pouť dál navštívilo poselstvo Ansbach, sídlo rodu Hohenzollernů, z jejichž dynastie pocházeli později pruští králové, němečtí císařové (do r. 1918) i rumunští králové (do r. 1947).

 

Přirozenými navigacemi poutníků bývaly řeky, v našem případě nejprve Mohan, který nás dovedl do největšího hesenského města Frankfurtu (na 470. km), a od Mohuče pak Rýn. Nemohli jsme minout pověstnou skálu Loreley, jež spolu se stejnojmennou vodní vílou byla inspirací mnoha uměleckých děl.

[Píseň z 19. století podle básně Heinricha Heineho - Lorelei (přeskočte reklamu):

https://youtu.be/d8_QotuhPSk ]

 

Od soutoku Rýna a Mosely v Koblenzi plulo poselstvo s několika zastávkami do Bonnu. Určitě si přitom dopřávalo nějaké to rýnské a moselské víno (a na rozdíl od nás úlevu nohám).

Sotva jeden den pěšího putování po proudu dál na sever leží milionový Kolín nad Rýnem (měli jsme za sebou 655 km), nejstarší německé město. Královské poselstvo se tampoklonilo u hrobu Tří králů; my jsme mohli zavzpomínat na slavné rodáky: kancléře Konrada Adenauera (1876–1967), spisovatele Heinricha Bölla (1917–1985), skladatele Jacquese Offenbacha (1819–1880).

[K jeho nejznámějším melodiím patří předehra k operetě Orfeus v podsvětí:

https://youtu.be/vEnW5_GTooI ]

 

Potom jsme Severním Porýním-Vestfálskem pokračovali na západ, asi 70 km do Cách, k trojmezí Německa, Nizozemska a Belgie. Zdejší termální prameny lákaly Kelty, Římany, také Karla Velikého, možná i české poselstvo – tak proč bychom si krátkou přestávku nedopřáli i my...

Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA

1. týden

41 vodicích psů a jejich přátel

1181 km a jsme v CANTERBURY.


Obrázky

Mapka s trasou 1. etapy Mapka s trasou 1. etapy
Nejmladší účastnice pochodu Feebee, která v sobotu 4. 9. oslavila půlrok života, pro naši stránku cestou do práce ochotně zapózovala. * Světlé štěně ve vestičce školy „Vodicí psi srdcem“ sedí na chodníku, v pozadí velká prosklená budova Nejmladší účastnice pochodu Feebee, která v sobotu 4. 9. oslavila půlrok života, pro naši stránku cestou do práce ochotně zapózovala. * Světlé štěně ve vestičce školy „Vodicí psi srdcem“ sedí na chodníku, v pozadí velká prosklená budova
„Neměli bychom mít s sebou taky nějaké zbraně?“ Medituje druhá nejmladší účastnice, labradorka Grace. * Černé štěně ve vestičce školy SVVP sedí před velkým žlutým kanónem „Neměli bychom mít s sebou taky nějaké zbraně?“ Medituje druhá nejmladší účastnice, labradorka Grace. * Černé štěně ve vestičce školy SVVP sedí před velkým žlutým kanónem
Když se Spike dozvěděl, že se vydáváme až na konec světa, začal radostí válet sudy :-) * V trávě se rozkošnicky povaluje borderkolie Spike Když se Spike dozvěděl, že se vydáváme až na konec světa, začal radostí válet sudy :-) * V trávě se rozkošnicky povaluje borderkolie Spike