Výsledky sbírky Bílá pastelka

Publikováno 09.11.2021 12:12 Odbočka Prostějov


Výsledky sbírky Bílá pastelka, kterou pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR

Sbírka Bílá pastelka probíhala od 11.- 13.10. V úterý 12.10. jste mohli potkat v ulicích studenty ze střední školy Trivis a Cyrilometodějského gymnázia, kteří nabízeli široké veřejnosti bílou pastelku za 30 Kč. Trivis měl zastoupení devíti dvojic a z Cyrilometodějského gymnázia prodávaly pastelky dvě dvojice. Jsme rádi, že letos mohli vyrazit do ulic studenti středních škol, protože minulý rok to z důvodu pandemie nebylo možné.

I když nebyl úřední den, tak tajemník města Mgr. Libor Vojtek umožnil našim studentům přístup na radnici a do budovy Městského úřadu.

Do sbírky se zapojily opět čtyři základní školy. Na Melantrichové získaly opět tři dvojice nejvyšší částku a na základních školách Dr. Horáka, E. Valenty a Jana Železného, kde nabízely pastelky dvě dvojice se podařila vybrat také pěkná částka. Do ulic a různých institucí se vypravila opět i naše vedoucí Bc. Lenka Kyseláková. Letošní ročník sbírky se zase po dvou letech vydařil a celkový výnos činil v Oblastní odbočce SONS Prostějov 53 555 Kč. Děkujeme školám za výbornou spolupráci a všem dárcům za jejich příspěvek.

Moc děkujeme také pekařství MaM za koláčky, které jsme dostali pro studenty opět jako sponzorský dar.

Celkový výtěžek v rámci sbírky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých SONS činil 3 637 000 Kč korun a byl vyšší než v roce 2019.

Finanční prostředky budou použity na speciální služby pro nevidomé a slabozraké a na podporu speciálních výukových programů.

Předsedkyně Oblastní odbočky Pavlína Bartošková