Výlet do Opavy

Publikováno 02.10.2019 09:57 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Pracovnice tohoto zařízení nás mile přivítaly a provedly prostorami chráněného bydlení pro zrakově postižené Domu sv. Cyrila a Metoděje a především dílnami, které zrakově znevýhodněným klientům poskytují možnost pracovního uplatnění a seberealizace. V keramické, tkalcovské a šicí dílně vznikají v rukou nevidomých a slabozrakých zaměstnanců nejrůznější užitkové a dekorativní výrobky. O jejich šikovnosti jsme se mohli sami přesvědčit a výrobky si na místě zakoupit.

Odpoledne nás po dobrém obědě čekala také komentovaná procházka historickým centrem Opavy. Naše průvodkyně nám cestou srdečně a barvitě podala výklad o historii a architektuře města.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na dalšíspolečná setkání.


Obrázky