Výlet do Kroměříže - 24. 2. 2023

Publikováno 02.03.2023 13:29 Odbočka Zlín


Obrázek

V pátek 24. 2. jsme se společně vypravili na celodenní výlet do Kroměříže. Den začal oblíbenou prohlídkou Květné zahrady, jejímiž skleníky nás provázel Mgr. Petr Hudec. Pověděl nám nejen o kaméliích, které právě teď kvetou, ale také něco z historie Květné zahrady a o nejslavnějším rodákovi z Kroměříže Maxi Švabinském, jehož mnohá díla byla inspirována právě návštěvami v zahradách.

Po skončení prohlídky jsme se odebrali na společný oběd, který proběhl ve vyhlášeném kroměřížském pivovaru Černý Orel. Po obědě jsme pak ještě navštívili místní čokoládovnu.


Obrázky

Naše skupinka s panem Hudcem v malém skleníku s kaméliemi Naše skupinka s panem Hudcem v malém skleníku s kaméliemi
Naše skupinka ve velkém skleníku Naše skupinka ve velkém skleníku
Naše skupinka ve velkém skleníku Naše skupinka ve velkém skleníku
Prohlížíme si květinové instalace Prohlížíme si květinové instalace