Výlet do Holešova – komentovaná prohlídka zámku a synagogy

Publikováno 03.07.2017 14:22 Odbočka Kroměříž


Obrázek

V plánu akcí na měsíc červen nám zůstala volná středa 28. 6., a tak jsme na tento den připravili výlet do Holešova s návštěvou barokního zámku a Šachovy synagogy.

Po příjezdu do Holešova se naše desetičlenná výprava vydala pěšky k zámku. Tam jsme se ohlásili u pokladny a čekali na našeho průvodce u nádrže s fontánou. Silný vítr rozprašoval kolem fontány vodu, která v horku příjemně osvěžovala.

Prohlídku zámku jsme začali v sala terreně s bohatou štukovou výzdobou, kde nás náš průvodce pan Leoš Thomayer seznámil s historií a stavebním vývojem zámku od 13. do 20. století v souvislosti se střídajícími se majiteli panství. Zajímavý a podrobný výklad nám pan průvodce zpestřil i malým klavírním koncertem ve své vlastní interpretaci.

Ze sousedních prostor sala terreny jsme pak vystoupali po schodišti do prvního patra se  zámeckou kaplí, velkým sálem a dalšími reprezentačními sály s bohatou štukovou výzdobou a krásnými lunetovými klenbami s mytologickými výjevy, které jsou inspirovány Ovidiovými Proměnami. Přesto, že není zámek vybaven mobiliářem, dokázal nám pan Thomayer poutavým vyprávěním přiblížit jak jeho historii, tak i osobní život jeho majitelů, doplněné i o pár pikantních historek.

Po obědě, který jsme si dopřáli v restauraci V podzámčí, nás čekala ještě prohlídka Šachovy synagogy. Slunce pražilo, silný vítr foukal a my jsme se usadili u synagogy ve stínu sice příjemně vonících, ale jak se ukázalo později, až zákeřně kvetoucích stromů.

Zčásti úmorným vedrem a zčásti pylovou alergií schvácené nás na svém kole přijel zachránit správce synagogy pan Vratislav Brázdil, který odemkl dveře a laskavě nás vpustil do chladných prostor synagogy.

V předsíni a modlitebním sále nám osvětlil její historii a význam a přiblížil i popsal vybavení interiéru. Šachova synagoga stojí od roku 1560 a patří k nejstarším v České republice. Její významnost souvisí se zdejším působením rabína Šabataje Kohena, jednoho z dvaceti nejvýznamnějších rabínů židovského národa, který je pohřben na místním hřbitově.

Proto se synagoga stala jakýmsi poutním místem, kam přijíždějí Židé z celého světa, aby modlitbami uctili památku tohoto rabína.

V prvním patře synagogy se nachází „ženská galerie“ s expozicí Židé a Morava, která v období mezi dvěma sv. válkami sloužila jako byt židovské rodiny Bergmanovy, ve druhém patře pak náboženská studovna s památníkem rabína Šacha, kde se mohou návštěvníci seznámit s jeho dílem.

Během prohlídky s velmi zajímavým výkladem, při kterém se nám pan Brázdil svěřil i s osobními zážitky s některými návštěvníky, ubíhal čas rychle a najednou bylo třeba myslet na návrat. Protože sluneční žár nepolevoval, udělali jsme si cestou k autobusu malou přestávku a zastavili se na porci zmrzliny.

Z výletu jsme se vrátili bohatší o spoustu nových zážitků.

Jan Kurek


Obrázky