Výlet do Drážďan

Publikováno 28.05.2019 10:25 Hluší Zdeněk


Obrázek

Mezi účastníky zájezdu do Drážďan, pořádaného spolkem Vodicí pes z. s., nechyběli ani členové našeho Klubu držitelů vodicích psů SONS.
Od pátku 17. do neděle 19. května 2019 si užívali zajímavostí saské metropole.

V pátek večer to byla beseda se zástupci saské organizace zrakově postižených o vodicích psech a problematice odstraňování architektonických bariér.
V Německu hradí vodicího psa zdravotní pojišťovna a přispívá i měsíční platbou na výživu a základní veterinární péči. Hradí i náročnější zdravotní úkony, ale pozor - kromě úrazú na eskalátorech! Nevidomí žadatelé o vodicího psa si musejí vybrat - buď bude pes na eskalátory cvičen, a pak je úhrada eventuelního zranění na nich, anebo podepíší, že si přejí naučit psa, aby na eskalátory vůbec vstoupit odmítl. Co by si taková dvojice počala u nás, kde často jiná možnost než eskalátor není, těžko říct.
Jako vodicí pes může být údajně vycvičen jakýkoliv pes, který v kohoutku měří víc než 30 cm a nepatří mezi tzv. bojová plemena. V některých spolkových zemích je za bojového psa považován i německý ovčák.
Další zarážející informací bylo, že nevidomý se se svým vodicím psem obvykle poprvé setkává až při předávání.
Zvláštností je i nejednotnost dovedností a používaných povelů. Takže pokud si nevidomý o druhého psa požádá u jiného výcvikového subjektu, může se stát, že se bude učit novým povelům, aby se se svým pomocníkem vůbec domluvil.
Co se odstraňování architektonických bariér týče, vyjádřili se němečtí kolegové, že se mají od ČR hodně co učit. Zatím se jim na několika místech podařilo prosadit naše známé orientační majáčky.
V sobotu byla v plánu prohlídka města včetně seznámení s jeho historií. Obětavou průvodkyní nám byla Maruška, Češka, která už 10 let nedaleko Drážďan žije.
Završením dne byla prohlídka části Muzea hygieny. I tady jsme dostali českou průvodkyni, a protože je expozice interaktivní, mohli jsme si mnohé exponáty prohlédnout rukama.
V neděli byl čas na popovídání ve skupinkách a rozloučení se s městem, které nás přijalo opravdu přívětivě.
Snad to nebylo setkání poslední.

Stáňa Krajíčková
Foto: Lenka Pláteníková a Stáňa Krajíčková


Obrázky

Kamey, Pluto a jejich lidi na terase u Labe Kamey, Pluto a jejich lidi na terase u Labe
Beseda v Saské organizaci zrakově postižených Beseda v Saské organizaci zrakově postižených
Průvodkyně Maruška vypráví o historii města Průvodkyně Maruška vypráví o historii města
Prohlédli jsme si i model města Prohlédli jsme si i model města
V Muzeu hygieny: V každé místnosti stálé expozice byl u dveří hmatový plánek daného prostoru V Muzeu hygieny: V každé místnosti stálé expozice byl u dveří hmatový plánek daného prostoru
V Muzeu hygieny: Vodicí linie určovaly směr prohlídky, šipka pak místo hodné bližšího prozkoumání V Muzeu hygieny: Vodicí linie určovaly směr prohlídky, šipka pak místo hodné bližšího prozkoumání
V Muzeu hygieny: Takhle vypadá lidská buňka V Muzeu hygieny: Takhle vypadá lidská buňka
Koho by ta náročná prohlídka nezmohla, viď, Kamey? Koho by ta náročná prohlídka nezmohla, viď, Kamey?