Výlet do Ambergu

Publikováno 26.10.2023 15:08 Odbočka Praha západ a KC Vrchlická


Obrázek
Začíná: 13.12.2023 07:45
Končí: 13.12.2023 19:00
Kde: Amberg

Hezký den všem,

Srdečně zveme nadšené cestovatele na výlet do

"Vánočního Ambergu"

Sídelního města falckých kurfiřtů a rodného města Fridricha Falckého.

 

KDY: středa 13. prosince 2023, čas odjezdu: 07:45hod.

KDE: místo odjezdu - stanice metra Florenc, ulice Ke Štvanici, u autobusové zastávky linky číslo 207, směr Staroměstská

 

Náš adventní autobusový výlet letos zamíří do bavorského města Amberg.

To se nachází na řece Vils, asi osmdesát kilometrů od českých hranic.

Nejstarší písemná zmínka o Ambergu pochází z roku 1034. Již ve 12. století bylo město důležitým místem, ve kterém se setkávali kupci z celé Evropy. Ve 14.

století připadlo město falcké linii dynastie Wittelsbachů. V roce 1596 se na nedalekém loveckém zámečku narodil náš "zimní" král Fridrich Falcký.

Město bylo ušetřeno bombardování za druhé světové války, a tak dodnes tu můžeme obdivovat historickou část města se zachovalými měšťanskými domy, hradbami, několika kostely a dřevěným krytým mostem s opevněním.

Program

- Projdeme se historickou částí města a navštívíme některý z amberských kostelů.

- Odpoledne bude čas na nákupy na adventním trhu a v místních obchodech.

průvodce: Tomáš Bezouška

 

Kapacita je omezená, proto doporučujeme se předem přihlásit nejlépe e-mailem na machackova@sons.cz novotny@sons.cz

 

Pořadatel akcí nezajišťuje průvodcovskou službu, ale jde si ji objednat či zeptat se v  TyfloCentru koordinátora průvodcovské a předčitatelské služby.

kontakt: Dušan Klucho  Tel: 221 462 492, Mobil: 777 416 262

Email: klucho@tyflocentrum.cz

 

Na akci zve

Mgr. Věra Macháčková


Obrázky