Výlet Pardubice 30.4.2016

Publikováno 15.03.2016 10:07 Odbočka Zlín


Dne: 30.04.2016
Kde: Pardubice

 

  

Program:

1. Návštěva muzea v Pardubicích – Hmatová stezka „Hmatem do pravěku“ aneb vezměte pravěk do vlastních rukou

2. Návštěva prodejny pardubického perníku

Odjezd je 7:40 z Otrokovického vlakového nádraží.

Zájemci se mohou hlásit do 22. 4. telefonicky, mailem nebo osobně u nás na odbočce.

 

 O výstavě (z tiskové zprávy Východočeského muzea v Pardubicích):

Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo v závěru loňského roku novou archeologickou expozici s názvem „Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku“. Její součástí je projekt čtyř studentů, který si vytyčil za úkol přiblížit vybrané exponáty i zrakově handicapovaným návštěvníkům.

A co všechno si tedy můžeme „osahat vlastníma rukama“? Jsou to především výrobky z keramiky, kovu, kamene, ale i textilu. Pro zpestření výstavy zde bude instalován model pravěkého domu, hliněné pece nebo žárového hrobu. Na určených místech budou pro návštěvníky připraveny hmatové katalogy, kde jsou ve zvětšeném černotisku a Braillově písmu další informace o životě v pravěku. Samozřejmostí jsou sluchátka se zvukovými nahrávkami dalších informacích o době, ze které originální exponáty pocházejí.