Výlet OO SONS Náchod do města Hronov

Publikováno 22.08.2022 10:07 Odbočka Náchod


Obrázek

Poznávání Hronova 14. 7. 2022 (SONS Náchod)

Jarní výlet do České Skalice byl věnován památce Boženy Němcové, červencový zase osobnostem Hronova. Na náměstí jsme si prohlédli divadlo známé přehlídkami ochotnických souborů zvané Jiráskovy Hronovy.

Toto město je rodištěm Heleny a Josefa Čapkových i Egona Hostovského, o němž píše ve svých knihách PhDr. Václav Sádlo. Nejvýznamnějším hronovským rodákem je však spisovatel Alois Jirásek, autor mnoha děl týkajících se především našich národních dějin. Navštívili jsme jeho rodný domek, malou roubenku, kde jeho otec mimo jiné provozoval i pekařské řemeslo. Spisovatel sem ve svém mladším období jezdil na prázdniny. K domku původně patřil sad, dnešní park. V něm vyvěrá minerální voda Hronovka a Regnerka. Tu objevil Josef Regner Havlovický, který v letech 1831-1845 působil v Hronově jako farář. Čtenáři jej znají jako hlavní postavu Jiráskovy kroniky U nás. Jiráskův otec vybudoval v těchto prostorách primitivní lázně. Spisovatel o svém dětství a mládí píše ve své knize Z mých pamětí. Blízko domku stojí v parku socha Aloise Jiráska, dílo sochaře Josefa Malejovského.

Dalším bodem programu byla komentovaná prohlídka tzv. Čapkova mlýna (bývalé papírny), který původně patřil Karlu Novotnému, dědečkovi sourozenců Heleny, Josefa a Karla Čapkových. Babička Helena Novotná byla pro vnoučata vzorem a ráda jim vyprávěla pohádky. Později byl mlýn prodán a peníze rodiče věnovali na studia Karla a Josefa. Dnes je zde expozice věnovaná především sourozencům Čapkovým. Průvodkyně se nám velmi věnovala. Patří jí poděkování.

Celý výlet do Hronova jsme zakončili v restauraci Bašta. Těšíme se na další akce, velmi významné pro poznání svého kraje.

Zapsala mgr. Běla Hejzlarová, členka OO SONS Náchod


Obrázky