Vyhlašujeme soutěž aneb Zora slaví stovku

Publikováno 07.09.2016 14:17 Králová Taťána


Dne: 07.09.2016
Kde:

Vyhlašujeme soutěž (nejen) pro čtenáře aneb

Zora slaví stovku

 

V lednu 2017 se chystáme společně oslavit sté výročí vydání historicky prvního čísla časopisu Zora.

Jak víme z mnoha vašich příspěvků a podnětů, většina ze současných čtenářů nepatří jen k prostým „konzumentům“ tištěných či mluvených slov, ale i k tvůrcům, kteří dobře a s chutí vyjadřují své myšlenky a pocity prostřednictvím psaného textu. Rádi bychom z tohoto bohatství naší společné invence nabídli co nejvíc ostatním čtenářům a také zaznamenali svědectví o naší současnosti nebo ohlédnutí do historie pro ty, kdo přijdou po nás.

Vyhlašujeme proto soutěž (nejen) pro čtenáře s názvem Zora slaví stovku. Soutěže se může zúčastnit každý čtenář Zory a dalších časopisů vydávaných naší redakcí nebo příznivce zrakově postižených. Podmínkou účasti je tematické zaměření příspěvků, které by se mělo týkat zrakově postižené komunity či propojování světů vidících a nevidomých. Druhou podmínkou pak je, aby zaslané texty byly původní, tj. nebyly dosud publikované v tisku ani na internetu. Věk soutěžících není limitován, podmínkou účasti není ani vlastní zrakový handicap.

 

Soutěž vyhlašujeme ve 4 kategoriích

 1. poezie (rozsah max. 10 básní)
 2. próza (rozsah max. 10 000 znaků)
 3. publicistika – tj. reportáž, črta, rozhovor, fejeton, literatura faktu (rozsah max.  10 000 znaků)
 4. humor (rozsah max. 8 000 znaků)

 

Pravidla soutěže

 • Každá práce musí mít v záhlaví uveden název, označení žánru příspěvku a identifikační heslo, které si zvolí autor.
 • Soutěžní příspěvek může být zaslán elektronicky či jako listová zásilka v podobě tištěného výstupu z počítače, zápisu bodovým písmem či rukopisu.
 • Autor k soutěžní práci, zasílané poštou, přiloží zalepenou obálku, v níž budou uvedeny tyto údaje: název soutěžní práce, identifikační heslo shodné s heslem v záhlaví práce, jméno autora, datum narození, adresa, číslo telefonu, e-mail. Hodnocení soutěže je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky.
 • K soutěžní práci, zasílané elektronicky, uvede autor tyto údaje do přílohy e-mailu. V redakci je vložíme do obálky a předložíme porotě pouze samotné příspěvky.
 • Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota. Porota otevře obálky s osobními údaji soutěžícího až po vyhodnocení příspěvků.
 • Tři nejlepší práce v každé kategorii budou odměněny cenami. Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v lednu 2017.
 • Soutěžní práce se nevracejí.
 • Organizátoři soutěže předpokládají vydání almanachu vybraných prací, který, stejně jako soutěž, ponese název Zora slaví stovku. Vydání sborníku je podmíněno kvalitou soutěžních prací a výší finanční podpory z grantu případně sponzorských darů. Autoři, jejichž příspěvek bude zařazen ve sborníku, obdrží výtisk zdarma.

 

 • Příspěvky zasílejte v termínu do 30. září 2016 na poštovní adresu redakce Zora, Krakovská 21, 110 00 Praha 1 či e-mail zora@sons.cz.

 

Přejeme vám hodně inspirace a těšíme se na vaše příspěvky.

 

Vaše redakce Zora


Obrázky