Výcvik vodicích psů ve Středisku výcviku vodicích psů v Praze - Jinonicích

Publikováno 21.08.2019 10:27 Odbočka Mladá Boleslav


SONS, Středisko výcviku vodicích psů (SVVP)

 

Vodicí pes je pro zrakově postiženého člověka jedním z velkých kroků k samostatnosti a nezávislosti. Je pro něj spolehlivým průvodcem, ochotným kdykoliv se vydat na cestu, ale i společníkem a oddaným přítelem.

První dochovanou zmínkou o psu doprovázejícím nevidomého člověka je nástěnná malba v antickém městě Herculaneum, které spolu s Pompejemi zahladil výbuch Vesuvu 24. srpna roku 79 n. l. Ze středověku pochází různé rytiny, zobrazující slepé žebráky se svými psy, kteří je jednak doprovázeli na místa, kde se scházeli lidé (např. kostely a tržiště), a jednak svými naučenými kousky pomáhali získávat svému pánovi peníze na živobytí. Jedna z prvních rytin pochází z Číny ze 13. století. V roce 1918 už nacházíme písemné záznamy kněze Johanna Wilhelma Kleina, ředitele vídeňského ústavu pro nevidomé, který ve své Učebnici pro výuku nevidomých popisuje svoji metodiku výcviku vodicích psů.

 

K velkému rozmachu výcviku vodicích psů dochází v Německu po 1. světové válce, vzniká zde postupně několik center, kde bývalí váleční psovodi cvičí vodicí psy pro své kamarády – válečné veterány osleplé bojovými plyny. Za rok je tak vycvičeno na 600 vodicích psů. Z té doby pochází i různé poštovní známky zobrazující nevidomého s vodicím psem a s nápisy jako bezpečný vůdce (ein Sichrer Fuhrer), pozorný služebník, zachránce v nebezpečí, průvodce na cestách za denním chlebem aj.

 

V lednu 1929 je v USA založena první škola pro výcvik vodicích psů The Seeing Eye, v tomtéž roce v září je založena i škola vodicích psů v Itálii. V roce 1931 ve Velké Británii vzniká The Guide Dog for the Blind Association a postupně následují další školy po celém světě. V roce 1989 je založena Mezinárodní federace vodicích psů (International Guide Dog Federation) za účelem sjednocení a dodržování standardů ve výcviku vodicích psů a v péči o nevidomé klienty – uživatele vodicích psů. Tato federace sdružuje školy pro výcvik vodicích psů ze všech kontinentů světa.

 

U nás stejně jako ve světě k prvním pokusům o výcvik vodicích psů dochází krátce po první světové válce, výcvikem se zabývá kynolog Josef Podhorský. V 60. letech pak dochází k rozvoji tohoto výcviku pod vedením kynologa Miroslava Fišera. V letech 1974 až 1978 po dohodě s Ústředním výborem svazu invalidů probíhá výcvik vodicích psů při chemickém podniku Spolana Neratovice, v roce 1978 je pak přesunut pod výrobní družstvo invalidních pomůcek META.

 

V roce 1989 vzniká Česká unie nevidomých a slabozrakých a následně pod ní i oddělení výcviku vodicích psů, jež už v roce 1994 získává přidružené členství v již zmiňované Mezinárodní federaci vodicích psů. V roce 1996 vzniká Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. V roce 1997 je dostavěno a slavnostně otevřeno Středisko výcviku vodicích psů pro nevidomé SONS ČR v Praze Jinonicích. Cvičitelé, kteří do té doby pracovali na základě živnostenského oprávnění a psi ve výcviku pobývali u nich doma, nyní pracují na plný úvazek jako profesionální cvičitelé vodicích psů, cvičení psi jsou trvale ubytováni ve středisku. V roce 1999 je dostavěna i druhá budova – ubytovací zařízení pro klienty.

 

Jak probíhá výcvik vodicího psa?

Štěňata získáváme ze svých vlastních chovů i ze zahraničí, jedná se především o plemeno labradorský retrívr,kříženci labrador a zlatý retriever, německý ovčák, flat coated retriever. v roce 2018 jsme posílili řady našich psích studentů o plemeno královský pudl. Spolupracujeme s chovatelskými stanicemi a středisky v zahraničí, kde je předpoklad dobrého zdravi povahy budoucích vodicích psů, podle standardů Mezinárodní federace vodicích psů.

 

Kritéria, která by měl budoucí vodicí pes splňovat:

 

  • vyrovnaný temperament se šťastnou povahou, přátelský ke zvířatům a lidem, schopný vycvičení a přizpůsobivý,
  • reagující na lidský hlas, ochotný se zavděčit a vyhledávající společnost lidí,
  • schopný rozvinout a udržet dobrou koncentraci i v přítomnosti jiných zvířat, především psů,
  • přizpůsobivý přiměřeným změnám prostředí anebo držitele,
  • nízké lovecké sklony, motivace k práci, ale ne hyperaktivní,
  • nepřijatelné je přílišné čuchání nebo slídění,
  • neměl by vykazovat přílišnou reakci na pohlazení nebo dotyk nebo vykazovat extrémní reakci na zvuk nebo další podněty,
  • ne stydlivý, zdravě nedůvěřivý, ne příliš nervózní nebo podezíravý,
  • nesmí být v žádném ohledu příliš dominantní nebo agresivní.

 

Celá příprava vodicího psa trvá necelé dva roky a pro štěně začíná již ve dvou měsících věku, kdy přichází do rodiny našich dobrovolníků – vychovatelů. Tam štěně následně stráví 10 měsíců svého dětství v tzv. předvýchově. Učí se základy poslušnosti, hygienické návyky, seznamuje se s okolím a se svým vychovatelem postupně navštěvuje všechna místa, kam bude jednou se svým nevidomým pánem docházet (úřady, restaurace, lékař, divadlo, nákupní centra apod.). Každý měsíc se všechna štěňata schází na tzv. srazu štěňat, kde veterinární lékař zkontroluje jejich zdravotní stav, cvičitelé testují jejich povahový vývoj a zaškolují vychovatele, jak se štěňaty správě zacházet a jaké návyky jim vštěpovat.

 

V roce je štěně podrobeno přísnému vyšetření očního pozadí, RTG kyčelních a loketních kloubů i velmi důkladnému kardiologickému vyšetření. Poté nastoupí roční dorostenec do střediska k odbornému výcviku vodicího psa. Zde stráví 6 až 8 měsíců každodenního výcviku pod vedením zkušených instruktorů. Poté, co spolehlivě zvládne všech 34 dovedností vodicího psa podle vyhlášky 388/2011, skládá závěrečnou zkoušku, která probíhá bez zrakové kontroly jeho instruktora (tzv. chůze naslepo) v rušných ulicích Prahy.

 

Co se pes ve výcviku učí?

Základem práce vodicího psa je vyrovnaná přímá chůze bez zbytečného rozptylování zvukovými, zrakovými a čichovými vjemy. Odtud pochází dojem „chudáka vodicího psa“, psa kráčejícího rovně bez jakýchkoliv dalších projevů a mimiky. Tak vypadá pes, který se maximálně soustředí na rovnoměrné tempo chůze, jemný tah a zároveň již dopředu vyhlíží případné překážky či očekává další povely svého pána. Poté se pes učí vyhýbat překážkám a označovat je. Překážka je jakékoliv místo, na němž nevidomému hrozí zakopnutí, naražení, pád. Pokud se pes ocitne před překážkou, musí se naučit samostatně rozhodnout, jak ji vyřešit. Na povel vyhledává přechod pro chodce, dveře, schody a zastávky dopravních prostředků.

 

Samozřejmostí jsou povely poslušnosti a ovladatelnosti (sedni, lehni, vstaň), chůze u nohy či tzv. odložení – pes vleže počká na místě na svého majitele. Součástí výcviku je i aport, vyhledání a přinesení upuštění či ztracené věci a její předání do rukou svého pána. Ve výcviku se pes naučí i cestování všemi dostupnými dopravními prostředky.

 

Jak probíhá příprava klienta?

Poté, co si u nás klient zažádá o vodicího psa, pozveme jej na dvoudenní školení, kde si vyzkouší chůzi s různými typy psů, co se týče povah a tempa chůze. Poskytneme mu očekávat, veškeré informace o tom, jak vodicí pes pracuje, jak je potřeba se o něj starat, upozorníme jej i na možná negativa. Zároveň zjistíme veškeré potřeby a požadavky klienta, jeho specifika, zdravotní stav, způsob života, povahové vlastnosti a další informace potřebné k vhodnému výběru jeho budoucího vodicího psa.

 

Následuje návštěva klienta v místě jeho bydliště pro upřesnění životních podmínek a zjištění specifik prostředí. Čekací doba na vodicího psa se pohybuje v rozmezí 3 až 6 měsíců. Předávání vodicího psa probíhá ve dvou fázích – během první se klient se svým novým psem seznamuje u nás ve středisku, ubytován je v našem ubytovacím zařízení. Poté všichni společně odjíždí do místa bydliště klienta (instruktor se ubytuje poblíž) a s klientem další týden prochází jeho nejčastěji používané trasy a dohlíží na práci psa v novém prostředí.

 

Tím naše spolupráce nekončí, klientovi poskytujeme následné služby po celou dobu činné služby psa. Jedná se především o doučování nových tras, řešení případných problémů s vodicím psem, jeho bezplatné hlídání ve výjimečných životních situacích, návštěva klienta v místě bydliště či jeho ubytování zdarma v našem ubytovacím zařízení, možnost odebírat krmivo a doplňkové přípravky pro své čtyřnohé průvodceof firmy Vafo (za zvýhodněné ceny),v neposlední řadě možnost využít i finanční podporu (konto Brita), pokud se jejich psí pomocník dostane do vážných zdravotních problémů.

 

Chcete-li se dozvědět o naší práci více, či byste se chtěli stát vychovateli našich psích žáků, napište či zavolejte. Rádi se Vám budeme věnovat.

 

Tým zaměstnanců SVVP