Vsetínští navštívili Kroměříž

Publikováno 08.03.2019 11:58 Odbočka Vsetín


Obrázek

Při těchto komentovaných prohlídkách vždy vyzvedáváme možnost využít všech smyslových orgánů mimo zraku, a tímto si co nejvíce přiblížíme rozkvetlou nádheru ve sklenících. Nejinak tomu bylo i letos. Zaznamenali jsme mimo hmatání květů, plodů, kmenů stvolů dalších přírodnin, i zpěv  ptáků a bublání vodotrysků. Těchto libých vůní a zvuků  jsme si užili ještě i  při posezení u dobré kávy přímo uprostřed této pěkné atmosféry ve sklenících.

Děkujeme tímto srdečně panu Mgr.  Petrovi Hudcovi za zmíněnou prohlídku, ale i za veškeré programy připravované pro osoby se zrakovým postižením.

V odpoledních hodinách  nám bylo umožněno projít si s průvodcem Arcibiskupské gymnázium a rovněž navštívit muzeum Karla Kryla.  Obě tyto prohlídky byly také  hodnoceny velmi kladně.

Pro doplnění přikládáme fotografie z naší návštěvy uskutečněné dne 7.3.2019

 

Za účastníky

Ludmila Pavelková


Obrázky