Vsetínská odbočka nezahálí...

Publikováno 15.11.2019 12:00 Odbočka Vsetín


Vsetínská odbočka nezahálí.

Prázdniny a dovolené jsme na naší odbočce ukončili přátelským posezením v zahradě restaurace U Vychopňů ve Vsetíně v Jasenicích, které bylo spojené s opékáním špekáčků, výměnou zážitků z prázdnin, a to vše příjemným poslechem cimbálové muziky Falešnica pod vedením nevidomého umělce Radima Vojtka. Příjemnou atmosféru vytvořila cimbálová muzika nejen pro naše členy, ale i pro naše vzácné hosty z Unie Roska.

Zářijový měsíc jsme zahájili prezentací speciálních pomůcek pro nevidomé a slabozraké na náměstích v Rožnově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. V Rožnově pod Radhoštěm byly předvedeny speciální kompenzační pomůcky, simulační brýle, společenské hry a dovednosti zrakově postižených v rámci Jarmarku neziskových organizací, ve Valašském Meziříčí  stejná prezentace proběhla v rámci Dne Veletrhu sociálních služeb. Podařilo se nám touto prezentací zapojit do akce širokou veřejnost , která měla možnost si s klapkami na očích vyzkoušet chůzi s bílou holí s překonáváním různých překážek.

Na obou prezentačních akcích vystoupil se svým poutavým programem náš člen, učitel hudby, Petr Bazala.

V polovině měsíce září jsme tak jako jiné odbočky SONS navštívili funkcionalistickou vilu Tugendhat, jejíž prohlídka byla tento den vyhrazena osobám se zrakovým postižením. Návštěvu Brna jsme si zpříjemnili plavbou lodí po Brněnské přehradě, kde jsme se prošli po okolí hradu Veveří. Jelikož nám přálo počasí, proběhla tato akce velmi úspěšně.

Následující víkend už byl ve znamení dalšího ročníku festivalu Tyfloart Vsetín, což je celostátní festival amatérských zrakově postižených umělců. O podrobnostech této akce jste se již mohli dozvědět prostřednictvím webu SONS.

Září jsme ukončili návštěvou Muzea a letiště Kunovice, kterým nás velmi poutavě a zajímavě provázel pracovník muzea a našim účastníkům poskytl vyčerpávající odpovědi na jejich četné dotazy, které si osoby se zrakovým postižením ověřili i hmatem. Po společném obědě u nám známého Čestmíra Řiháka v Miloticích u Hodonína se členové pobavili při živé hudbě. Domů jsme odjížděli s příjemnými  poznatky a zážitky z celého dne.

Měsíc říjen jsme zahájili návštěvou  koncertu v rámci ukončení  festivalu  DUN, který se uskutečnil v novodobém kostele  ve Starém Městě. Po koncertu jsme se přesunuli do místní Sokolovny, kde jsme si vyměnili své poznatky s dalšími členy moravských odboček a příjemně se pobavili při  Cimbálové muzice Falešnica.

  1. října proběhla celostátní sbírka Bílá pastelka, které se zúčastnili naši členové, studenti středních a žáky základních škol. Tímto všem velmi děkujeme, neboť obsadit 31 kasiček není lehký úkol. Této dobrovolnické pomoci si velmi vážíme.
  2. října se členové oblastní odbočky sešli v relaxačním a vzdělávacím centru U Mamulky ve Val. Meziříčí na Oblastním shromáždění. Společně jsme přivítali zástupce vedení Města a ÚP, kteří se pravidelně této akce zúčastňují.

 Členové se nejen dozvěděli novinky od přítomných hostů, ale také si mohli zaplatit členské příspěvky, zakoupit kalendáře, los a objednat a zaplatit si periodika časopisu ZORA na rok 2020. Zároveň se přihlašovali na plánované aktivity v nadcházejícím období. Důležitým bodem volebního Oblastního shromáždění byla volba delegátů na celostátní shromáždění v Táboře, které se bude konat v květnu 2020. Zvolili jsme dva delegáty a dva náhradníky, seznámili  se rovněž s první prezentací kandidáta na nového prezidenta SONS ČR, z.s.

Po společném obědě se všichni pobavili za doprovodu dvou mladých harmonikářů, kteří úžasně zazpívali k tanci a poslechu. Jeden z těchto hudebníků je bývalým žákem našeho člena Petra Bazaly.

Závěr roku vyvrcholí oslavou 50. výročí založení organizace pro nevidomé na Vsetíně a tímto všechny zveme na akci s bohatým programem, která se uskuteční dne 12. 12. 2019 v malém sále  Domu kultury města Vsetína

 

Ludmila Pavelková


Obrázky