Vítání jarního ptačího zpěvu ve Zlíně - report

Publikováno 18.04.2019 09:25 Odbočka Zlín


Obrázek

 

Nutno říci, že jsme si pěkně procvičili naše zvukovody, kladívka a kovadlinky. I když nám celou dobu poprchávalo, ptáčkům zpěváčkům to nijak nevadilo. Za celou dobu jsme měli možnost slyšet sýkorku koňadru, kosa, budníčka, strakapouda, žlunu, bažanta, hrdličku zahradní, zvonohlíka, pěnkavu nebo vrabčáky. Viděli jsme hnízdo drozda, ve kterém samička seděla na vajíčkách, a její partner seděl na vedlejší větvi a pozorně ji hlídal.

Na naší vycházce jsme se dozvěděli opět spoustu zajímavých věcí. Například, že i ptáci mezi sebou mají své komunikační kanály. Jako „sem mi nelez, to je moje území“, nebo „za touhle mi nechoď, stejně si vybere mně“. Mezi jejich typickými hlasy, podle kterých jsme schopni je rozeznat, používají krátká sdělení, podle kterých je opravdu obtížné poznat, o jaký druh jde, jestli je to sýkorka nebo budníček. 

Věděli jste, že vrabčáci nijak zvlášť nezpívají, jen štěbetají své „čimčarára“? Houfují se ve skupinkách a tak nemají zapotřebí  vyzpěvovat a vytyčovat si své území.

Víte, že menší zpěvní ptáčkové sedí na snůšce vajíček najednou a jejich potomci se vylíhnou všichni v jeden den, kdežto větší zpěvní ptáci mají rozptyl líhnutí i jeden týden a proto zde platí právo silnějšího a nejmladší ptáčata jsou buď vystrčena z hnízda staršími „sourozenci“ nebo přímo zahubena rodiči?

Z naší jarní vycházky bezpečně poznáme sýkorku, která volá „více, více, více, více“, nebo budníčka, který se ozývá „tlip, tlap, tlip, tlap, tlip, tlap“. Zvonohlík zpívá tak krásně, jakoby jste slyšeli crčet třpytivý, cinkající vodopád prozářený sluncem. Zvuk chechtající žluny i rezonující dvouvteřinovou sbíječku strakapouda, který s oblibou buší do kovových předmětů jako jsou trubky nebo parabola satelitu a tím dávají najevo jak velké je jejich území.

Po tomto zážitku jsem se již několikrát přistihla při tom, že cestou do práce nevnímám cestu a lidi kolem sebe, jen poslouchám zpěv ptáků a poznávám, jak vesele zpívá budníček s pěnkavou.

Na tomto odkazu - https://www.rozhlas.cz/hlas/portal/ si můžete poslechnout různé druhy nejenom ptačích hlasů.

 

 

Text a foto: Pavla Andrýsková, DiS.


Obrázky

Naše skupinka Naše skupinka
Ptačí hnízdo ve stromě Ptačí hnízdo ve stromě
Naše skupinka Naše skupinka