Vila Tugendhat se ve čtvrtek 12. září otevřela návštěvníkům se zrakovým postižením

Publikováno 18.09.2019 11:07 Šváb Radek


Obrázek

Brněnská vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930 je jako jediná památka moderní architektury v České republice zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ve čtvrtek 12. 9. 2019 jsme v ní měli příležitost prožít jedinečnou událost. Celý den byla totiž výjimečně vyhrazena nevidomým a slabozrakým návštěvníkům.

Projekt se zrodil z iniciativy Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), Národního památkového ústavu (NPÚ) a byl laskavě podpořen vedením vily Tugendhat i městem Brnem. „Je nám ctí, že můžeme představit tento architektonický skvost způsobem, který je i pro nás nový a poučný,“ uvedla na tiskové konferenci pořádané při této příležitosti Iveta Černá, ředitelka vily Tugendhat. „Pro zrakově postižené je vnímání hmatem vynikajícím komunikačním nástrojem. Má jedinečnou informační a rozlišovací schopnost, dokáže probouzet fantazii a hluboké vnímání. Proto jsem velice ráda tento projekt podpořila,“ doplnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Nevidomé a slabozraké historie a umění velmi zajímá. Hmatové expozice, výstavy a edukační programy jsou již v některých galeriích a muzeích, ale zážitek unikátní vily Tugendhat je pro nás jedinečný,“ pochválil organizátory akce Václav Polášek, prezident SONS. Poděkování připojil i její viceprezident Rudolf Volejník: „Bez podpory zraku vnímáte interiér vily jen jako jakýsi prostor. Tvar, oblouky nebo úhly můžete poznat až podle modelu a samozřejmě na místě, když se tím interiérem procházíte a některé prvky si hmatem prohlížíte. Proto všem, paní primátorce, ředitelce vily Tugendhat, magistrátu města Brna, lidem, kteří vytvořili hmatové reliéfy i těm, kteří je vymysleli, patří velký dík. A to za spoustu našich členů, ale i nečlenů.“

Přihlášení hosté se zrakovým postižením měli tak možnost poznat architektonický koncept i jedinečné technické vybavení vily pomocí hmatu a dalších vjemů. Kromě prezidenta a viceprezidenta SONS k nim patřili představitelé oblastních odboček Brno střed a sever, Kroměříž, Olomouc, Přerov, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Zkušení průvodci jim kromě odborného výkladu představili i haptické půdorysy vily, které nechal zhotovit NPÚ, pracoviště Kroměříž – Květná zahrada, ve spolupráci s Národní radou pro osoby se zdravotním postižením (NRZP). Ty jsou ve vile trvale k zapůjčení.

A jak by měli postupovat další lidé se zrakovým postižením, pokud budou chtít vilu Tugendhat navštívit? Petr Dvořák, její pracovník pro komunikaci s veřejností, doporučuje zarezervovat si prohlídku na e-mailové adrese:  info@tugendhat.eu a ve zprávě uvést, že jste osoba se zrakovým postižením a budete mít zájem o haptický půdorys památky. Do zprávy uveďte i to, zda se chystáte přijet samostatně nebo ve skupině. Všem příštím návštěvníkům přejeme příjemný zážitek.

 

Antonín Vraný