Vernisáž výstavy "CESTOU BAREV"

Publikováno 29.05.2019 12:38 Filgasová Dagmar


Obrázek

Jaroslavy Bendové. Sešlo se nás přes 30 účastníků. Vernisáž hudebně zahájili naši zrakově postižení členové – pan Pavel Jura – hrou na kytaru doprovázenou zpěvem a pan Jan Beneš hrou na foukací harmoniku. Vedoucí odbočky přivítala přítomné, představila autorku a její tvorbu. Malířka pohovořila o technice enkaustiky a také o svém zrakovém postižení. Následovalo pozvání k prohlídce obrazů, pohoštění a vzájemné konverzaci.

Výstava je pořádána v rámci 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě. Cílem festivalu je představit veřejnosti nadané zrakově postižené umělce. Výstavu pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, oblastní odbočka Jeseník (dále jen SONS ČR, z. s., OO Jeseník), ve spolupráci s MKZ Jeseník, za finanční podpory Olomouckého kraje a města Jeseník. Výstavu je možné navštívit do pátku 31. května.

Součástí výstavy je informační panel o festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a organizaci SONS ČR, z. s., zahrnující informace o poskytovaných službách a formách pomoci zrakově postiženým.

 


Obrázky