Vernisáž výstavy "A tak to vidím já"

Publikováno 29.09.2020 12:48 Odbočka Jeseník


Obrázek

PÁR SLOV O AUTOROVI

Pan Linhart letos v červenci oslavil krásné 66 narozeniny. Výtvarné vlohy se u něj projevily velmi brzy. Již v 8 letech začaly vznikat první skutečné kresby. Témata kreseb odráží zájmy a věk autora. V dětství a dospívání to byly filmoví hrdinové a hudebníci či kapely, později přátelé, ženy, příroda a také reprodukce jiných autorů.

Pan Linhart utrpěl na vojně velmi těžký úraz. Začal pro něj nový život. Podobné úrazy totiž většinou končí smrtí. Dva roky strávil postupně v nemocnici, v lázních a na rehabilitaci.  Těžký čas pro člověka, který sportoval a chtěl být malířem. A přece nerezignoval. Úraz jej motivoval k ještě větší iniciativě. Začal si plnit své sny. Potkal svou ženu, se kterou založil rodinu, narodila se jim dcera, která je dodnes panu Linhartovi velkou oporou. Začal se věnovat turistice, aby si udržel fyzickou kondici, a to i přes to, že je pro něj pohyb stále složitější. Ke studiu umění se také dostal. Vystudoval teorii dějin umění na Ostravské univerzitě a pětileté magisterské studium na Univerzitě Palackého. Studium završil v roce 2004. V diplomové práci se věnoval sochařství nevidomých. Kreslení má po úraze jinou formu – pomocí pera, fixu, centropenu a tečkování či šrafování vznikne finální kresba. Kontrast výrazné černi s bílou plochou výkresu je pro autora velmi důležitý.

Pan Linhart se také věnuje publikační činnosti, přednáší o umění, pomáhá s kurátorstvím výstav nevidomých autorů. Přispívá do časopisů Zora pro zrakově postižené a do časopisu Vozka pro zdravotně postižené. Umění se věnuje i tím, že pořádá pro zrakově postižené zájezdy po památkách.

V roce 2014 získal nejprestižnější cenu v oblasti péče o postižené v neziskovém sektoru – ocenění Křišťálový kamínek. Cena se vyhlašuje v rámci Evropských dnů handicapu. Pan Linhart ji získal za osobní angažovanost ve prospěch zdravotně postižených. V roce 2019 získal čestné uznání hejtmana Moravskoslezského kraje věnované umělcům s handicapem za perokresbu „Křehkost v dlani“. O svém osudu říká: „Úraz, který se mi stal, poznamenal celý můj život. Ale zejména v dobrém slova smyslu.“


Obrázky