Veletrh sociálních služeb

Publikováno 17.05.2022 13:12 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 09.06.2022 10:00
Končí: 09.06.2022 18:00
Kde: Galerie Šantovka, Olomouc

PROGRAM VELETRHU:
10:00–10:10 Zahájení veletrhu
(Eva Kolářová, náměstkyně primátora statutárního města
Olomouc; Michal Majer, vedoucí odboru
sociálních věcí Magistrátu města Olomouce)
10:15–10:20 Klíč – centrum sociálních služeb, p.o.
taneční skupina Domino
10:25–11:15 Prezentace poskytovatelů
11:15–11:30 TyfloCentrum Olomouc o.p.s.
doprovázení nevidomého (správné navázání kontaktu,
hlášení překážek atd.)
11:35–12:30 Prezentace poskytovatelů
12:30–12:45 Amelie, z.s.
komentovaná videoprezentace organizace
12:50–14:00 Prezentace poskytovatelů
14:00–15:00 Centrum pohybu Olomouc
komentovaná ukázka cvičení FitPainFree, Woudink
(houpací deska) či Flexi-bar (cvičení s pružnou tyčí),
vše s možností následného vyzkoušení; taneční cvičení
seniorů v LINE DANCE (různé taneční styly) spojené
s výukou pro veřejnost
15:05–15:30 Prezentace poskytovatelů
15:30–16:00 Kapela SRNM a MIX SRNM
tradiční romská hudba
16:05–17:00 Prezentace poskytovatelů
17:00–18:00 Dětský domov Šance, Olomouc
hudební vystoupení popové kapely

Po celou dobu trvání veletrhu možnost vyzkoušení kompenzačních
a zdravotních pomůcek, chůze se slepeckou holí (překážková dráha),
3D brýle s virtuální realitou (prostředí simulující autismus), k dispozici
bude dále haptický chodník, Snoezelen stan pro děti, drobné aktivity
pro děti a další.