Ve Vsetíně se snoubí skleněná krása a historie Valašska

Publikováno 20.11.2018 09:55 Odbočka Vsetín


Obrázek

Početná skupina osob se zrakovým postižením za doprovodu svých průvodců z odbočky Vsetín se vydala v pátek 16. listopadu 2018 do výrobního družstva Irisa Vsetín a poté na místní zámek.

Naše milá asistentka paní Jana Makyčová, bývalá pracovnice obchodního oddělení tohoto družstva, nejen že nám tuto prohlídku zajistila, ale též nás spolu s odbornými pracovnicemi Radkou Hložkovou a Monikou Pokornou velmi srdečně přivítala a podrobně popsala proces výroby nádherných skleněných ozdob, které se vyrábí ve Vsetíně již od 20. let minulého století. Zrakově postižení mohli během prohlídky nasát atmosféru výroby a  měli možnost  osahat  si vyfouknuté polotovary , projít foukárnou, stříbřírnou, smáčecí dílnou a dílnou, kde se vánoční výrobky malují. Tím si dokreslili, jak je tato ruční práce náročná. Výrobní škála zahrnuje nejen kulaté skleněné produkty, ale i formy ve tvaru zvířátek, pohádkových postaviček, andělů, sněhuláků a špic na vánoční stromeček. Celková kolekce družstva disponuje asi 10.000 druhy výrobků. Poté jsme navštívili podnikovou prodejnu, kde si účastníci mohli nakoupit za asistence prodejců nádherné vánoční ozdoby všeho druhu, které rozzáří jejich vánoční stromek a budou milou vzpomínkou na tuto exkurzi ve výrobním družstvu Irisa.

Exkurze pokračovala na vsetínský zámek, kde si nás pracovníci zámku rozdělili do tří skupin a postupně jsme tak prošli třemi tematickými výstavami, připravenými se speciálním výkladem a hmatovou prohlídkou právě pro nás. Výstava začínala expozicí ohýbaného nábytku Thonet a Kohn, který se ve Vsetíně vyráběl déle než 60 let. Byl zde vystaven nábytek se specifickou funkcí a dále sedací nábytek prezentován v proměnách doby a dle výrobců.

Následovala etnografická expozice pojednávájící  o zvyklostech lidí žijících na Valašsku v rámci roku i lidského života s několika odvětvími lidové výroby, jimiž bylo Valašsko výjimečné a které tento region proslavily dokonce daleko za jeho hranicemi. Bylo to zpracování lnu, brouskařství, pletení na rámu, punčochářství, vázání na formě, výroba hraček či křiváčkářství.  Seznámili jsme se se zvyky Valachů od jara do zimy – Od obyčejů předvelikonoční doby po masopust i zvyky rodinnými – Od kolébky po rakev (narození, svatba, smrt).

Prošli jsme expozicí Vsetínské století páry (o průmyslové revoluci ve Vsetíně ve 2. pol. 19. stol.), kdy se Vsetín proměnil z ospalého zemědělského městečka v moderní město s rozsáhlou dřevozpracující a průmyslovou výrobou. Výstava představovala nejdůležitější průmyslové podniky ve Vsetíně 19. století, a to jakým způsobem proměnil rozvoj průmyslu tvář města i krajiny v jeho okolí. Nejvýznamnější osobností Vsetína 20. století byl bezesporu Josef Sousedík. Vynálezce, podnikatel, politik a vlastenec, jenž ve Vsetíně zbudoval vlastní továrnu, zasloužil se o výstavbu Zbrojovky a aktivně se účastnil protinacistického odboje. Jako vynálezce byl uznáván i v zahraničí. Výstava představovala život Josefa Sousedíka a to, co vykonal pro město Vsetín. Zároveň ukazovala také historii podniků MEZu a Zbrojovky, které jsou se Sousedíkem spjaty a po dlouhou dobu patřily k hlavním průmyslovým tahounům města.

Závěrečná expozice byla věnována jednak zbojnictví a boji proti vrchnosti na Valašsku, dále pak protifašistickému odboji. Vsetínsko se za II. světové války stalo centrem partyzánského odboje proti nacistům na území Čech a Moravy. Část místních obyvatelů se bez ohledu na riziko do těchto akcí zapojovala či partyzánům nezištně pomáhala. V expozici je ukázaná historie odboje na území Vsetínska i to, jakým způsobem ovlivňoval život místních obyvatel. Zde si přišli na své hlavně muži, neboť měli ojedinělou příležitost vyzkoušet si velikost a váhu zbraní v té době používaných, náboje, přilby a další výzbroj partyzánů.

Všechny expozice, které jsme si prohlédli, nám zprostředkovaly poznání místní historie, včetně životaschopných tradic, kdy se snaží podchytit specifičnost regionu Valašsko.

Zúčastnění členové vsetínské odbočky měli tak za jedno dopoledne možnost získat spoustu nových poznatků a informací, kterými byli nadšeni a těší se na další podobnou akci.

 

Ludmila Pavelková

 


Obrázky