Ve Lhotce nad Bečvou proběhlo tradiční Ukončení léta

Publikováno 05.09.2019 15:52 Odbočka Vsetín


Obrázek

Dne 16. srpna 2019 proběhla ve sportovním areálu FC Lhotka nad Bečvou již tradiční akce pod názvem „Ukončení léta“. V rámci této celodenní akce si osoby se zrakovým postižením vyzkoušely své sportovní dovednosti při 10 disciplínách – dovednosti s bílou holí, střelba na bránu tenisovým míčkem, odhad váhy a míry, směr v přímé chůzi, kop na bránu, skok do dálky, běh s trasérem, jízda na tandemu (duplex), hod na ozvučený cíl.

Nejlepší soutěžící byli odměněni drobnými cenami a absolutní vítězové valašskou klobásou XXL, valašským frgálem a valašskou slivovicí.

Dále probíhala prezentace speciálních kompenzačních pomůcek, které předvedly dodavatelské firmy. V odpoledních hodinách akci zpříjemnil zpěvák a hudebník Miroslav Orság, koncertem, který proběhl v rámci festivalu DUN na Moravě.

Po celý den k poslechu všem přítomným hrál a zpíval Milan Hradil, který je zároveň dobrým sportovcem, neboť se umístil na 3. místě absolutních vítězů.

Akce se vydařila, neboť přálo i počasí. Můžete se sami přesvědčit,  shlédnutím reportáže Regionální televize: https://www.youtube.com/watch?v=TmXhucLk8KM

Již dnes se těšíme na další ročník!
LP


Obrázky