Vánoční koledování s Malou Jasénkou

Publikováno 18.12.2018 13:22 Odbočka Vsetín


Obrázek

Každá oblastní odbočka má zájem o spokojenost svých členů a ráda by těmto členům poděkovala, obdarovala, zpříjemnila vánoční atmosféru. Ne jinak tomu bylo i v oblastní odbočce Vsetín, kde se téměř 60 členů příjemně naladilo při vystoupení valašského souboru Malé Jasénky, kdy děti všem přiblížily vánoční atmosféru v podobě valašských písní, veršů a koled.

Romantická atmosféra pokračovala křtem knihy našeho tvořivého a neúnavného člena Václava Valáška, kterému se podařila jeho pilná mravenčí práce vložit do knihy, která popisuje slangovým nářečím jeho dětství a život vůbec. Kniha nese název Gizdi a koltuni aneb historky dětské.  Jejími kmotry se staly předsedkyně oblastní odbočky Ludmila Pavelková a dlouholetá instruktorka pro zrakově postižené Mgr. Sylvie Hegrová.  

Po tomto slavnostním aktu následoval přípitek s malým občerstvením, soutěž v ochutnávce nejlepšího vzorku cukroví, které přinesli a napekli sami členové.  Tato soutěž je tradiční, ovšem v letošním roce se nejlepší cukroví vybíralo až z 20-ti vzorků a polovina byla odměněna pěknými cenami ze sponzorských darů. Dále následovala soutěž o ceny, které si rovněž přinesli sami členové.

Jako každoročně si přítomní měli možnost zakoupit i krásně nazdobené vánoční perníčky od naší slabozraké členky Jiřinky Žáčkové. Vánoční posezení bylo umocněno hrou na kytaru a zpěvem koled našeho příznivce Josefa Jakubkoviče.

Akce se velmi vydařila, téměř každý odcházel s nějakým dárečkem, příjemně naladěn, s přáním opakovat tuto akci i příští rok.

Ludmila Pavelková


Obrázky