V knihovně ve Valašském Meziříčí pokračujeme v pestrých aktivitách

Publikováno 23.05.2023 13:39 Odbočka Vsetín


Obrázek

Dne 19.5.2023 se osoby se zrakovým postižením spolu se svými průvodci a veřejností sešli v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí na ojedinělé aktivitě předvedení, vyzkoušení a hře na tibetské mísy. Akce byla ojedinělá, výjimečná a proto velmi zajímavá, neboť ji předváděl člověk, který je velmi empatický, má smysl pro duchovno a velmi dobře popsal váhu, velikost, výšku a druh kovu. Tyto mísy předvedeny Petrem Bazalou, učitelem hudby, vyluzovaly různé zvuky za pomocí 9 druhů různých paliček, které časem přecházely až do melodické hudby. Účastníci zpočátku velmi pozorně naslouchali Petrovi, který po názorném předvedení a popisu vyzval přítomné k osahání a postupně k vyzkoušení a poslechu vydávaných zvuků. 

V průběhu zkoušení uvedených artefaktů, probíhala i ochutnávka 9 druhů čajů, které připravoval učitel hudby s pomocí asistentek a paní ředitelky knihovny. 

Tato výjimečná aktivita byla přítomnými velmi oceněná a zároveň byly navázány nové přátelské vztahy mezi osobami s handicapem a veřejností. Všichni se již těší na další podobné aktivity. 


Obrázky