V Šumperku proběhlo první trénování paměti

Publikováno 07.02.2017 10:43 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

 

 

 

V ŠUMPERKU PROBĚHLO PRVNÍ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

 

     Pod vedením naší velmi šikovné pracovnice Aleny Rosakové probíhal ve čtvrtek 19. ledna 2017 první kroužek trénování paměti. Ke stolu se usadila početná skupinka lidí a následující dvouhodinový trénink proložený krátkými přestávkami každému rozproudil krev a zahřál mozkové buňky. Soustředěné pohledy jednotlivých účastníků prozradily, jak velký účinek na ně dobře připravený program má.

     Na začátku čekaly na trénující jednodušší úkoly. Ty poté vystřídaly náročnější. Vedoucí kroužku nikoho nešetřila. Se slovními úlohami, hrami s čísly i názvy a s na první dojem nevyřešitelnými logickými hádankami se skvěle poprali všichni. Úlohy byly v hmatové nebo předčítané formě, a o to bylo udržení pozornosti těžší. V průběhu tréninku často nastaly okamžiky zoufalství i neutichajícího smíchu. Důvodem byly popletené a spontánní odpovědi některých účastníků

     Při závěrečném hodnocení tohoto nového kroužku se všichni shodli, že je třeba v tréninku paměti pokračovat, a již nyní projevili zájem se jej pravidelně účastnit.

 

 

Libuše Skálová