V KRAJSKÉ KNIHOVNĚ VYSOČINY SE ZABYDLEL NELSÍ

Publikováno 01.01.2022 11:08 Odbočka Havlíčkův Brod


   Jak Nelsí ke svému jménu přišel? 30. listopadu 2021 do naší knihovny zavítaly děti ze Základní školy a Praktické školy U Trojice. Tématem našeho setkání se stali vodicí psi. Povídali jsme si o tom, co všechno takoví psi musí umět, co nosí na sobě a hlavně, jak se k takovým psům chovat. Pouštěli jsme si ukázky ze zvukové knihy Nabu, Nelsí a škola pro superpsy, která se tematice vodicích psů věnuje a téma přibližuje prostřednictvím humorných příběhů ze života. Děti dostaly také jeden důležitý úkol – rozhodnout, jak pojmenujeme našeho sbírkového pejska. Na výběr byla jména psích hrdinů zvukové knihy Nabu (Nabuchadonosor) a Nelsí (admirál Nelson). Výsledek byl jasný, hlasování vyhrál Nelsí 6:3. Děti si za odměnu odnesly krásný psí kalendář SONS.

   Malá poznámka na okraj. Víte, kdo je autorkou zmíněné zvukové knihy? Paní Stanislava Krajíčková z Lovosic, která si v roce 2006 v salonku Staré radnice v Havlíčkově Brodě převzala ocenění za 3. místo v soutěži INKOS, kterou naše knihovna pořádala na podporu přístupu handicapovaným uživatelům k informačním technologiím.

   Nezbývá než popřát, aby Nelsí pečlivě střežil penízky, které mu naši laskaví čtenáři svěří.

 

text a fotografii zaslala Michaela Vrběcká, KKV


Obrázky