V Jeseníku preběhla tvořivá dílna enkaustiky

Publikováno 29.05.2019 12:56 Filgasová Dagmar


Obrázek

 Sešli jsme se v počtu 17 dospělých a 4 děti. V úvodu se malířka představila a prozradila nám, jak dlouho se enkaustice věnuje. Poté jsme si vysvětlili pojem enkaustika a zaposlouchali se do historie enkaustické tvorby. 

Po teoretické přípravě nás paní Bendová provedla krok za krokem tvořením enkaustiky. Během tvořivé dílny vytvořila 5 enkaustik, při jejichž tvorbě nám vždy ukázala nějakou specialitu – např. jak vytvořit krajinu s horami, strom, skály, trávu, slunce, apod.

Následně jsme všichni měli možnost vytvořit si své enkaustické dílo. K dispozici byly 4 enkaustické žehličky, velký kufr plný různých odstínů voskovek, ubrousky, houbičky. Někdo měl odvahu tvořit zcela sám, jiný si nechal dopomoct malířkou. Všechna díla byla krásná, osobitá a jedinečná.


Obrázky