Upozornění pro uživatele pražské Sociálně právní poradny SONS ČR, z. s., - provoz v omezeném režimu

Publikováno 01.11.2020 12:01 Zajíc Luboš


Začíná: 02.11.2020
Končí: 20.11.2020
Kde:

Vážené uživatelky a uživatelé služeb Sociálně právní poradny SONS v Praze v Krakovské, vzhledem k tomu, že v průběhu měsíce října zaútočil nový koronavirus SARS COV-2 způsobující onemocnění COVID-19 i na pracovníky naší poradny, poskytovali jsme služby v omezeném režimu; byla pozastavena možnost osobních konzultací. Dotazy zaslané e-mailem byly zodpovídány v běžném režimu, telefonické dotazy, pokud byl zanechán vzkaz na telefonním záznamníku, jsou taktéž zodpovídány. Na telefonáty, kdy tazatel nezanechá žádný vzkaz, se snažíme reagovat, ačkoliv zde může nastat zpoždění v řádu několika dní. V současné době již většina pracovníků onemocnění COVID-19 překonala, nicméně s ohledem na vládní protiepidemiologická opatření (aktuálně předpokládáme, že do 20. listopadu 2020) budeme poskytovat služby i nadále v omezeném, výše popsaném režimu. Jsme Vám tedy k dispozici na mailu: pravni@sons.cz a telefonu: 221 462 432. Děkujeme za pochopení. Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze informuje a pevné zdraví přeje Luboš Zajícb