Týden vodících psů

Publikováno 22.05.2023 13:08 Odbočka Jihlava


Obrázek

Poslední středa v měsíci dubnu je mezinárodním dnem vodicích psů. Klub držitelů vodicích psů a další organizace pracující se zrakově postiženými věnovali lidem s pejsky celý týden různými akcemi. Byly to dvě soutěže ve výkonu vodicích psů v Boskovicích a v Praze a spoustu rozhovorů v médiích.  Oslovily mě pracovnice odbočky Sons Jihlava a přijela jsem za dětmi třetí třídy základní školy Nad Plovárnou v Jihlavě. Povídala jsem dětem o vodicích psech, jaké se cvičí rasy, jak pejska získat, také o předvýchově a o samotném výcviku. Zmínila jsem výhody psa jako průvodce, ale i zodpovědnost a starost. Povídali jsme si, co tito psi dovedou, ale i o tom jak by se k nim a jejich páníčkům měli chovat a co zásadně nedělat.

Děti mě mile překvapily. Byly pozorné a měly spoustu dotazů. Přišla i další paní učitelka a požádala, jestli bych za pár dní mohla ještě znovu přijet a popovídala i pro pátou třídu. I starší děti byly moc fajn. Také se ptaly, nejen na život s vodicím psem, ale i na věci související s běžným životem nevidomého člověka. Pracovnice SONS jim připravily několik pomůcek usnadňujícím nám život, které nás aspoň z části přiblíží životu zdravého člověka.

Potom jsme se vyfotili před školou.

Závěrem bych chtěla zmínit, že tyto besedy mají význam z hlediska informovanosti lidí a také zlepšení soužití a komunikace zrakově postižených lidí se zdravými.

Lenka Šulerová s Agátou.

 

 

 


Obrázky

Týden vodících psu 1 Týden vodících psu 1
Týden vodících psu 2 Týden vodících psu 2
Týden vodících psu 3 Týden vodících psu 3
Týden vodících psu 4 Týden vodících psu 4
Týden vodících psu 5 Týden vodících psu 5
Týden vodících psu  8 Týden vodících psu 8
Týden vodících psu 9 Týden vodících psu 9
Týden vodících psu 10 Týden vodících psu 10