Týden sociálních služeb ne Jesenicku

Publikováno 22.06.2016 20:59 Odbočka Jeseník


Obrázek
Začíná: 13.06.2016
Končí: 17.06.2016
Kde:

Ve středu 15. 6. 2016 se sešli SONSÁČCI  v rámci prezentace Týden neziskového sektoru, za podpory Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na Masarykově náměstí. Účast byla veliká, na náměstí to vypadalo jako v úlu. Spousta stolečků, propagačních materiálů, nabídka pomoci těm, kteří pomoc potřebují, různé hry, soutěže a znalostní kvíz zaujaly veřejnost a mnozí si odnášeli důležité kontakty i pro rodinné příslušníky a známé.

Zahájení se ujala paní ředitelka  SVČ DUHA  V. Fatzewicová, která vystoupila spolu s maminkami z organizace Jiné děti s fascinující hrou na bubny.

Následovalo vystoupení kamarádů z ÚSP Jeseník, prezentace Řádu Maltézských rytířů, ZAHRADY 2000, Stacionáře Šimon, Domovy důchodců  a  my ze SONSu jsme  přispěli k atmosféře krásného dne, kdy svým  projevem o nevidomých a slabozrakých pozdravila návštěvníky Iva Malá a Vlaďka Mrňková  přednesla svou báseň Potkal jsem orla, věnovanou těmto úžasným lidem, kteří i přes svůj handicap dokazují, že všechny překážky se dají překonat.

 Z klubu sebeobsluhy jsme rozdávali  buchty s citrónovou polevou, výbornou Řeckou pitu výrobky našich členů. Všude se něco dělo, lidé se družili, povídali si a informovali o všem, co je zajímalo.

Ve čtvrtek  ve Zdravé kavárně nás vedoucí  pracovník olomouckého kraje informoval o chystaných legislativních změnách  v zákoně o soc. službách a velký úspěch měla i prezentace integrace cizinců  CPIC Olomouc.

Byl to hezký sice náročný, ale  úspěšný týden a my za SONS tímto děkuje všem, kteří se na něm podíleli.


Obrázky