Týden se Zorou v Jeseníku

Publikováno 28.01.2022 08:41 Odbočka Jeseník


Obrázek

NABÍDKA PERIODIK REDAKCE ZORA

Redakce Zora nabízí časopisy ve formátech, které jsou přístupné lidem se zrakovým postižením. První formát je tištěný formou zvětšeného černotisku nebo bodového písma. Další možností je zvukový formát časopisu, ke kterému se lze dostat přes internetové rozhraní redakce přihlášením přes Vaše přihlašovací jméno a heslo, nebo zasíláním časopisů na Vaši poštovní či e-mailovou adresu na flesh či CD discích nebo ve formátu MP3. Poslední možností je zasílání časopisů v elektronické textové podobě txt. vstřícné pro různé počítačové odečítače a čtečky. Časopisy jsou různého zaměření a tématu. Největší záběr témat zajišťuje časopis Zora, časopis Ema je obsahově zaměřen na ženy, Obzor se věnuje oblasti intimity, zdraví a harmonie, apod. – do kompletní nabídky se můžete začíst na www.sons.cz/zora

Všechny formáty jsou k prohlédnutí a poslechu v odbočkové kanceláři v Jeseníku. Zájemcům můžeme časopisy na určitou dobu bezplatně zapůjčit (v tištěné i elektronické formě celý ročník 2021). Těm, kdo by si rádi časopisy objednali, nabízíme pomoc s výběrem konkrétního časopisu a vyřízením objednávky. Ceny předplatného jsou opravdu lidové, např. časopis Zora vychází 12x ročně a předplatné činí 156,- Kč.


Obrázky