Týden se Zorou

Publikováno 03.02.2022 10:33 Odbočka Jičín


Obrázek

Výročí časopisu Zora

 

         S blížícím se výročím časopisu Zora a jeho dalších tematických periodik jsme se rozhodli rozšířit povědomí o nabídce časopisů pro osoby se špatným zrakem. Na vybraná místa v blízkém okolí jako jsou např.: sociální úřady, knihovny, domovy seniorů a pečovatelské služby jsme rozeslali elektronickou poštou nabídku našich časopisů s možností předvedení ukázky starších čísel především ve zvětšené černotiskové podobě pro představu velikosti písma textu.

         Další možností seznámení se s našimi časopisy je Jičínská knihovna Václava Čtvrtka v pobočce na Novém Městě, kde je vyhrazený stoleček s ukázkou časopisu Zora a některých dalších periodik.


         Věříme, že touto cestou přineseme redakci Zora mnoho nových čtenářů a odběratelů.

Karel Emanuel Macan

 

Karel Emanuel Macan (25. 12. 1858 – 6. 2. 1925) byl nevidomý hudební skladatel, zakladatel slepecké knihovny a tiskárny v Praze, propagátor esperanta mezi nevidomými, vydavatel slepeckého časopisu Zora (v češtině) a Auroro (v esperantu), které vycházejí dodnes, učitel hudby v pražském Klárově ústavu nevidomých a autor první slepecké české knihy Jitřenka.

Narodil se v Pardubicích v rodině železničního stavitele. Po otci byl italského původu. Jako dvanáctiletý začal ztrácet zrak, během studií na pražské technice postupně oslepl. Dostat se z deprese mu pomohla hudba – začal studovat na Varhanické škole v Praze u Františka Skuherského. Absolvoval Klavírním triem A-dur. Dále pak studoval skladbu u Zdeňka Fibicha. Obdržel státní stipendium a absolvoval ve Vídni kurz pro učitele slepců.

Po návratu do Prahy se v roce 1891 stal učitelem v Klárově ústavu slepců v Praze. Měl mimořádné zásluhy o rehabilitaci osleplých českých vojáků za první světové války, kteří byli za tím účelem umísťováni do Klárova ústavu. Učil je číst a psát Braillovým písmem. Nabízené místo ředitele ústavu nepřijal. Redigoval měsíčník pro slepce Zora, založil společnost Český slepecký tisk a mezi slepci propagoval esperanto a rozhlas. Vylepšil hudební notaci v Braillově písmu. Rozšířil knihovnu ústavu tak, že se později stala základem veřejné knihovny pro nevidomé. V roce 1921 uskutečnil v Praze vůbec první mezinárodní sjezd nevidomých esperantistů.

V roce 1896 se oženil s Libuší Heidelbergovou, dcerou sochaře. Zemřel v Praze 6. února 1925 a je pochován na Vyšehradském hřbitově.

 

Soubor historických sázecích strojů a pákový lis, Expozice Kultura nevidomých Technického muzea v Brně


Kdo se chce dozvědět více: https://smykal.ecn.cz/publikace/kniha21t.htm

 

Nabídka časopisu Zora a jeho periodik:

         80 až 85 procent informací získává člověk zrakem. Dojde-li k jeho vážnějšímu poškození či dokonce ztrátě, dostává se takto postižený jedinec do značného informačního deficitu. V České republice se v této náročné životní situaci nachází na 60 000 občanů, kteří nemohou číst běžný typ písma. Periodika jsou vydávána:

 1. ve slepeckém Braillově písmu - od roku 1917;
 2. ve zvětšeném typu běžného písma - od roku 1965;
 3. na flash discích:
 4. a) ve formátu MP3 - od roku 2013 (dříve na kazetách od roku 1969 – 2012);
 5. b) ve formátu texty -od roku 1997 (dříve na disketách od roku 1997 – 2012);
 6. na CD ve formátu MP3 - od roku 2006;
 7. přes internetové rozhraní:
 8. a) ve formátu MP3 - od roku 2006;
 9. b) ve formátu texty - od roku 1997;
 10. přes elektronickou poštu - od roku 1999;
 11. na webových stránkách v textové podobě - archív.

Redakce Zora od května roku 2012 zpřístupnila dřívější vydaná periodika ve svém web archivu. Naleznete zde časopisy od roku 2000. Kromě možnosti jejich stažení či prohlížení rovnou na webu, nabízí i možnost vyhledávání v celém textu časopisů nebo v názvech jednotlivých článků. Je dostupný i jejich konkrétní přehled (obsah čísla) pro vybraný časopis. Tento web archív je volně přístupný pro každého, a to bez nutnosti registrace. Nachází se pod následujícím odkazem: Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh (Aktuální čísla tohoto roku jsou dostupná pro předplatitele.)

Obsah časopisu Zora a ostatních periodik

K pravidelným rubrikám základního časopisu patří články

 • z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraničí;
 • ze sociální rehabilitace;
 • ze školství;
 • z pracovního uplatnění;
 • ze sociálně právního poradenství;
 • z oftalmologie;
 • o kompenzačních pomůckách;
 • z kultury;
 • ze sportu.

         Vedle těchto požadavků na specifický zájmový časopis pro nevidomé a těžce slabozraké občany je druhou nezastupitelnou funkcí zmírňovat informační deficit, vyplývající z charakteru postižení. K tomuto účelu jsou vydávána specializovaná periodika podle věkových, profesních a zájmových potřeb.

Co najdete v periodikách Zory?

Redakce časopisu pro zrakově postižené ZORA vydává v současné době 15 periodik v sedmi způsobech záznamů zpřístupňujících informace těžce zrakově postiženým občanům, a to prostřednictvím Braillova písma, zvukové nahrávky na flash discích a CD nosičích, zvětšeného běžného typu písma, v digitální podobě na flash discích nebo přes internetové rozhraní a elektronickou poštou.

Pestrá nabídka je i v obsahovém zaměření jednotlivých periodik.

K pravidelným rubrikám v základním vydání ZORY (vychází ve všech sedmi způsobech záznamu) a Naší šance (vychází jen ve zvukové nahrávce) patří informace z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraničí, prohlubování znalostí, vědomostí a dovedností ze sociální rehabilitace, seznamování s trendy ve školství, v pracovním uplatnění, v sociálně právním poradenství, s poznatky současné oftalmologie, s vývojem, výrobou a využíváním kompenzačních pomůcek, napomáhání rozvoji kulturních a sportovních aktivit těžce zrakově postižených. Vedle těchto požadavků na zájmový časopis pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany je druhou nezastupitelnou funkcí snižovat, respektive zmírňovat informační deficit, vyplývající z charakteru postižení. K tomuto účelu jsou vydávána specializovaná periodika podle věkových, profesních a zájmových potřeb:

Ema - příloha pro ženy - přináší užitečné informace z oblasti módy, kosmetiky, péče o zevnějšek i duši, vedení domácnosti, seznamuje s novinkami na trhu. Nedílnou součástí každého čísla jsou recepty na přípravu jídel. (Vychází ve všech sedmi způsobech záznamu.)

Čtvrtletně tištěný ve zvětšeném písmu vychází Obzor, čtvrtletník pro celou rodinu. Obzor-Intimita je čtvrtletník o intimitě a vztazích. (Vychází ve zvukovém formátu a textovém formátu na flash discích a v digitální podobě.) Obzor-Zdraví je magazín o zdraví. (Vychází ve zvukovém a textovém formátu formátu na flash discích a v digitální podobě.) Obzor-Harmonie je čtvrtletník o harmonii v sobě i kolem sebe. (Vychází ve zvukovém formátu a textovém formátu na flash discích a v digitální podobě.)  

Obsahem Kontaktů - přílohy pro žáky 2. stupně základní školy - jsou články z techniky, přírodních věd, zeměpisu, portréty zajímavých osobností z různých oblastí lidské činnosti, nechybí ani testy, kvizy a soutěže. (Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)

Druhou dětskou přílohou je Světluška, která je určena žákům 1. stupně základní školy. Malí čtenáři zde najdou pohádky, básničky, vypravování o zajímavých lidech, událostech i věcech, nechybí ani hádanky. (Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)

Svět, příroda a společnost - populárně naučná příloha - přináší zajímavé články z humanitních věd, ekonomie a přírodovědných disciplín. (Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)

Hudebník - hudební příloha - je především určena zdravotně postiženým učitelům hudby. Na své si však přijdou i hudbymilovní čtenáři. Vedle portrétů hudebních skladatelů, interpretů a hudebních těles příloha přináší příspěvky z hudebního života a dění, nedílnou součástí jsou hudební výročí, informace z Konzervatoře Jana Deyla. (Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)

Koření je zábavná příloha, v níž čtenáři najdou povídky, fejetony, aforismy, testy, kvízy, křížovky a vtipy. (Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.)

Aúroro - esperantská příloha přináší kromě informací z esperantského hnutí zajímavé příspěvky z různých oblastí. Hlavním cílem přílohy je prohlubování znalostí k ovládání tohoto umělého mezinárodního jazyka. (Vychází v bodovém písmu a ve zvukové nahrávce.)

První čtení - obřádková příloha - je určena především těm později osleplým, kteří absolvovali kurz čtení bodového písma a potřebují další texty k procvičování a zdokonalování se ve čtení hmatem. Obsahem jsou kratší literární žánry. (Vychází pouze v bodovém písmu.)

Azor je příloha především pro držitele vodicích psů. Dozvědí se jak informace z Klubu držitelů vodicích psů a Střediska pro výcvik vodicích psů, tak i cenné informace z kynologie. (Vychází ve zvukové a v digitální podobě.)

Téčko je určeno všem, kteří se chtějí zdokonalovat v práci s počítačem. Informuje o hardwarových a softwarových novinkách přístupných zrakově postiženým uživatelům a přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi. (Vychází ve zvukové podobě.)

Poznámka: flash disky zvukových a digitálních časopisů se do deseti dnů po obdržení zasílají zpět na přiloženou adresu. CD si abonent ponechává pro svou potřebu!

Důležité upozornění:

Objednávky periodik vyřizuje pouze Redakce časopisu Zora, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 472, e-mail: zora-objednavky@sons.cz, kde získáte o naší časopisecké produkci také bližší informace.


Obrázky