Trénink paměti

Publikováno 23.06.2024 16:40 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Dále jsme doplňovali lidová rčení, hledali všechny možné významy a souvislosti k daným slovům, slova stejného i opačného významu, věnovali se nejrůznějším slovním hádankám, snažili si zapamatovat a poté zopakovat co nejvíce slov z předčítaného seznamu a přesně zopakovat čtená dlouhá souvětí nebo určit autora a název knihy ze čtené ukázky literárního díla.

Nakonec jsme si prověřili své znalosti při řešení kvízu s otázkami z naší historie a vlastivědy.

Děkujeme všem přítomným za účast a těšíme se opět na shledanou při příštím setkání.


Obrázky