Trénink paměti

Publikováno 26.05.2024 15:40 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Tu jsme si procvičili doplňováním přísloví a lidových rčení, určováním názvů měst podle míst a staveb, které jsou pro ně symbolické, nejvyšších hor českých pohoří, hledáním slov opačného významu k daným slovům, řešením slovních rébusů a hádanek s pomocí záměny nebo vypuštění  písmen a hledáním určitých slov ukrytých ve větách.

Krátkodobou paměť jsme potrénovali zapamatováním a vyjmenováváním položek a množství zboží z předčítaného nákupního seznamu.

Děkujeme všem účastníkům za příjemně prožité zábavné dopoledne a těšíme se opět na shledanou.


Obrázky