Trénink paměti - 24. 3. 2022

Publikováno 24.03.2022 15:22 Odbočka Blansko


SAS - trénink paměti; i tentokráte se nás sešlo dost - a tak procvičování běželo v plném
proudu; střídaly se vědomostní kvízy (hrady, zámky, pohádky); dnešním cílem připomenout si
NÁRODNÍ TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si
ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to; trénování paměti je efektivní
nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí; jsme vděčni,
že se tohoto úkolu ujal Martin Dvořák - prozatím má více zájemců v Boskovicích, budeme
dále sledovat - snad i v Blansku se zvýší zájem o tuto aktivitu