Tisková zpráva o audio popisu k filmu Po čem muži touží

Publikováno 12.02.2019 11:29 Martinková Alice


V listopadu 2018 v rámci projektu Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická byl vytvořen další audio popis k českému filmu Po čem muži touží.

Audio popis je speciální rozšíření audiovizuálních děl o přídavnou zvukovou stopu, která nevidomým a těžce zrakově postiženým divákům pomáhá lépe pochopit děj, zejména jeho vizuální složku, která není vyjádřena zvukem, případně je zvukem obtížně rozpoznatelná. Tvorba audio popisu se řídí řadou pravidel, z nichž nejdůležitější je objektivní popis děje, nikoliv jeho interpretace komentátorem a odborné zpracování komentáře, respektující specifika psychologie vnímání a myšlení těžce zrakově postižených.

Po předchozím zpřístupnění filmu Milada nebo zpřístupnění filmu Pepa, byl tentokrát vybrán film "Po čem muži touží" jakožto zástupce klasického české žánru a to komedie.

Díky velmi dobré spolupráci s produkční společostí Fénix Film s.r.o. a s distribuční společností CinemArt a.s. je audio popis k dispozici i na běžně vydaném DVD, které je v prodeji od 4.2.2019.

Nedílnou součástí komunitních aktivit centra Vrchlická je "Komentované kino", které umožňuje zrakově postiženým osobám nejenom umělecký (a často také informační zážitek) z filmové tvorby, ale především sdílení zážitku jak s ostatními zrakově postiženými, tak zejména s vidícími  osobami - partnery, dětmi,  přáteli, což má nesporný vliv na snižování rizika sociálního vyloučení a informačního deficitu nevidomých a slabozrakých.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky je zapsaný spolek s celostátní působností, který vznikl 16.6.1996. Své odbočky a odborná střediska má v převážné většině okresů ČR a sdružuje na 10 000 členů. Posláním spolku je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, a také poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.