Tisková zpráva o audio popisu k filmu Milada

Publikováno 27.04.2018 13:18 Martinková Alice


V březnu 2018 v rámci projektu Komunitní centrum pro podporu nevidomých a slabozrakých Vrchlická byl vytvořen audio popis k českému filmu Milada.

Audio popis je speciální rozšíření audiovizuálních děl o přídavnou zvukovou stopu, která nevidomým a těžce zrakově postiženým divákům pomáhá lépe pochopit děj, zejména jeho vizuální složku, která není vyjádřena zvukem, případně je zvukem obtížně rozpoznatelná. Tvorba audio popisu se řídí řadou pravidel, z nichž nejdůležitější je objektivní popis děje, nikoliv jeho interpretace komentátorem a odborné zpracování komentáře, respektující specifika psychologie vnímání a myšlení těžce zrakově postižených.

Film Milada byl zvolen nejen pro své zachycení významných historických okamžiků našich dějin, tak také pro způsob vyprávění, který je velmi vizuální a proto si obzvláště zasloužil být zpřístupněn.

Díky velmi dobré spolupráci s distribuční společností Bohemia Motion Pictures a.s. je audiopopis k dispozici i na běžně vydaném DVD, které je v prodeji od 18.4.2018.

Nedílnou součástí komunitních aktivit centra Vrchlická je "Komentované kino", které umožňuje zrakově postiženým osobám nejenom umělecký (a často také informační zážitek) z filmové tvorby, ale především sdílení zážitku jak s ostatními zrakově postiženými, tak zejména s vidícími  osobami - partnery, dětmi,  přáteli, což má nesporný vliv na snižování rizika sociálního vyloučení a informačního deficitu nevidomých a slabozrakých.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky je zapsaný spolek s celostátní působností, který vznikl 16.6.1996. Své odbočky a odborná střediska má v převážné většině okresů ČR a sdružuje na 10 000 členů. Posláním spolku je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit jejich zájmy, a také poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.