Tisková zpráva ČS, a. s., a SONS, z. s.

Publikováno 06.09.2018 08:09 Málková Marie


 

Vážení přátelé, 

níže citovaná společná tisková zpráva České spořitelny a SONS je určena především současným nevidomým a slabozrakým klientům České spořitelny, kteří využívají služeb internetového bankovnictví.

Po jedenácti letech věrné spolehlivé služby se loučíme se Servisem24 a přecházíme na aplikaci George pro PC a aplikaci George Go pro mobilní platformy. Téměř nikdy se v počátečních verzích nových programů nepodaří zajistit jejich stoprocentní přístupnost pro odečítače pro nevidomé. Než se George a George Go náležitě doladí a stoprocentně zpřístupní, nabízí Česká spořitelna nevidomým klientům dočasné prodloužení stávající služby Servis24 na základě vyplnění jednoduchého formuláře, který osvědčuje, že si přejete službu Servis24 prodloužit. Doporučuji, abyste formulář co nejdříve vyplnili, protože Servis24 se začne klientům ve velkém vypínat již od 13. září a bez Vaší spolupráce (vyplnění formuláře) ČSAS nepozná, že jste nevidomá osoba, která si přeje Servis24 alespoň po určitou dobu i nadále zachovat. Čtěte tedy, prosím, pozorně níže citovanou tiskovou zprávu a využijte odkaz na popsaný formulář, který je pro odečítače stoprocentně přístupný.

R. Volejník

Tisková zpráva České spořitelny, a. s., a SONS, z. s.

Česká spořitelna přechází na nové moderní digitální bankovnictví George, které postupně nahradí dosavadní internetové bankovnictví Servis24.

George je první bankovní aplikací na trhu, která dokáže v reálném čase automaticky analyzovat finanční chování svých uživatelů a pomáhat jim s hospodařením. Jeho ovládání je intuitivní, inspirované sociálními sítěmi. V souladu s oprávněným zájmem svých četných nevidomých klientů dbá banka o to, aby byl George navržen jakožto stoprocentně přístupná aplikace pro speciální odečítací programy, které umožňují nevidomým vnímat zobrazované informace prostřednictvím umělého hlasu a bodového písma.

 „Na zpřístupnění aplikací George a George Go se aktivně spolupodílejí odborní pracovníci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Těsná a dobře doladěná spolupráce s příslušnými odborníky České spořitelny přináší hmatatelné výsledky nikoli v období měsíců či let, nýbrž ve lhůtách týdenních či dokonce jen několikadenních. Jedná se zde o jeden z mnoha dalších dokladů úspěšného a obapolně užitečného partnerství velké banky s organizací, která zastupuje klienty, jimž moderní technologie včetně internetového bankovnictví usnadňují život za předpokladu, že jsou náležitě zpřístupněny,“ uvedl Rudolf Volejník, viceprezident SONS.

Česká spořitelna v těchto dnech převádí početné skupiny zákazníků z internetového bankovnictví Servis 24 na George. V těchto skupinách mohou být i nevidomí klienti. V případě, že chcete předejít vypnutí Servisu 24 do doby, než bude George přiměřeně rozpoznatelný internetovými odečítači, vyplňte, prosím, formulář na této adrese:

https://www.csas.cz/cs/landing-page/formular-pro-nevidome

Na základě vašeho souhlasu budete dočasně vyřazen z přechodové fáze.