Srpnový výlet do muzea

Publikováno 25.08.2022 11:56 Odbočka Kyjov


Obrázek

Vrbasovo muzeumzaložil Jakub Vrbas v letech 1938 nejprve u sebe doma ve dvou místnostech, v roce 1946 se přesunulo do přízemních prostor jižního křídla ždanického zámku. Číta bezmála 6000 exponátů v 11 místnostech a k vidění jsou pohyblivé modely vodních, větrných mlýnů a parních strojů, středověké vesnice a věžní hodiny, vybavení zámeckých interiérů z rodu Seidlů a Loudonů, napoleonské oddělení včetně památné Napoleonovy lípy, numismatická sbírka a sbírka bankovek, nábytek vyřezávaný a intarzovaný, kraslice, kroje, cechy, zuby, kel a obratel mamuta, trofeje zámeckého panstva, mineralogická a entomologická sbírka, zkameněliny a schránky mořských živočichů, zámecká kaple a tématická výstava Retrohraček. Snad nikdo z účastníků nepočítal s tak rozsáhlou sbírkou, kterou expozice čítali. Úžasná paní průvodkyně, která byla zapálená pro věc a byla průvodkyní na spravném místě nám povykládala snad o každém předmětu, dokonce vytahovala exponáty i zpod vytrín, aby nevidomý mohli exponáty prozkoumat hmatem a udělat si tak přestavu, jak daný předmět vypadá. Po vyčerpávající prohlídce se s námi vydala přes udržovaný zámecký park do Seidlovy vily, kde nám zpřístupnila výstavu od paní Johana Merta- vždy a všude. Jednalo se především o zajímavé keramické vázy a také obrazy této umělkyně. 


Obrázky

ukázka parního stroje ukázka parního stroje
památná Napoleonova lípa památná Napoleonova lípa
zkoumáme hmatem vyřezávanou skříň zkoumáme hmatem vyřezávanou skříň
výstava keramických váz od Johana Merta výstava keramických váz od Johana Merta