Správa železnic informuje - telefonický kontakt

Publikováno 05.10.2021 15:00 Brašna František


 

Nové kontaktní centrum s informační linkou pro telefonické dotazy nejen cestujících a otevření informačního centra na pražském hlavním nádraží - to všechno jsou důkazy toho, že pro Správu železnic je zcela zásadní co nejširší kontakt s veřejností. Výrazným krokem k efektivnější komunikaci s veřejností včetně podávání podrobností o mimořádnostech na železnici je nová informační linka 800 21 00 21, která byla spuštěna první květnový den. Je součástí kontaktního centra, které poskytuje konkrétní sdělení k problematice organizování provozu na dráze, modernizacím a opravám, zodpovídá dotazy týkající se staveb v ochranném pásmu dráhy a podává další informace. Občané zde mohou nahlásit také závady a poruchy nebo nepořádek na nádražích. Operátoři dále podávají všeobecné informace o společnosti a také výlukách, případně nabídnou pomoc s vyhledáním spojení. Komplikované nebo vysoce odborné dotazy zaznamenají prostřednictvím kontaktního formuláře a následnou odpověď zašlou buď e-mailem, klasickou poštou, datovou schránkou, nebo ji vyřídí formou zpětného telefonátu. Kontaktní centrum poskytuje své služby v pracovní dny od 7 do 20 hodin.

Zdroj: SŽ