Sportovní areál ve Lhotce n. B. zazářil všemi barvami a dobrou náladou

Publikováno 31.08.2022 12:43 Odbočka Vsetín


Obrázek

Tradiční 8. ročník Valašské olympiády byl zahájen slavnostním nástupem všech přítomných na travnatém hřišti sportovního areálu. Úvodem zazněly tóny hymny vsetínské odbočky- Vencovanky, složené lidovým vypravěčem Václavem Valáškem.  Tato sportovní aktivita je každoročně pořádána v krásném a útulném prostředí sportovního areálu FC Lhotka n. B. (poblíž  Valašského Meziříčí), v rámci celodenní akce Ukončení léta. Letos nám bylo velkým potěšením, přivítat prezidenta SONS ČR, Mgr. Luboše Zajíce, který nás srdečně pozdravil, vyzvedl činnost naší odbočky a později absolvoval všechny níže uvedené sportovní disciplíny. Zazářil v jízdě na tandemu, kde se umístil na prvním místě. Na zahájení, jako vždy v minulosti, nechyběl ani letos zástupce města Val. Meziříčí místostarosta Ing. Josef Vrátník. Byl velmi mile překvapen hojnou účastí a celkovou připraveností akce. Pronesl pozitivní a povzbudivá slova s poděkováním organizátorům za uspořádání tak náročné akce.  Přítomné rovněž pozdravila preventistka hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ing. Anna Hubová, která s naší odbočkou dlouhá léta velmi úzce spolupracuje. Po celé dopoledne vysvětlovala, jak zamezit vzniku požáru v domácnosti. Hasiči obce Lešná u přistaveného auta popisovali interiér a exteriér auta, hasičskou výzbroj a výstroj, kterou bylo možno i osahat. Stejnou ochutnávku připravil preventista městské policie strážník Pavel Kachtík.

No a nyní něco málo ke sportovním disciplínám, soutěžilo se v těchto deseti disciplínách:

rychlá chůze s průvodcem, chůze v přímém směru, rozeznávání čichem, kop na bránu, hod na ozvučený cíl, střelba tenisovým míčkem na branku, odhad míry a váhy, pexeso pro uši, jízda na tandemu (duplex), chůze s bílou holí na přesnost a čas s překážkami a plněním soutěžních disciplín.

Soutěžilo se  opět o hodnotné valašské ceny:

valašská superklobása, valašská slivovica, valašský frgál. Nejvíce zlatých medailí a tudíž první cenu získal Jiří Sedláček, na druhém místě se umístila Dagmar Lulišová. Ozdobený frgál se musel rozkrojit na 11 dílků, neboť všech 11 soutěžících se ocitlo na 3. místě. Všichni soutěžící s umístěním na prvních místech zároveň obdrželi další dárky od sponzorů. Možnost zasoutěžit si, přivítali i dospělí z řad vidoucích a také děti. Pro dvě posledně zmiňované kategorie to byl velký adrenalin, ale i výborná osvěta, jak chvíli nevidět a vniknout  do role nevidomých. Celkem 23 dětí, z toho 15 dětí z příměstského tábora z Val. Meziříčí měly radost nejen z možností soutěží, ale i z ocenění drobnými dárky, perníčky (vyrobenými naší slabozrakou členkou) a zmrzliny od stálého sponzora. Pestrý program byl připraven nejen pro soutěžící ale i pro další přítomné. Petr Mašek z redakce časopisu ZORA se opět výborně zhostil role moderátora a měl připraveny telefonické rozhovory se zajímavými herci Janem Čenským, Veronikou Kubařovou a Jiřím Klikou.  Slyšet hlasy vzácných hostů, ač jen přes telefon, bylo velmi milé a povzbudivé.

V doprovodném programu nás obohatil veselou náladou, svými písněmi za doprovodu kytary zpěvák a písničkář Milan Hradil ze Zlína, ke kterému se přidal zpěvem a foukací harmonikou Josef Zbranek ze slovenské Nitry. Jožka nám zároveň i představil svou knihu „Tisíc veselých přání k svátku“, kterou si bylo možno zakoupit. Rovněž byla nabídnuta i kniha  s pejsky od  Stanislavy  Krajíčkové. S naším hostem přijelo z Nitry dalších 5 přátel. Mezi nimi byl i redaktor Slovenského rozhlasu Radio Regina Michal Herceg, který pořizoval audio nahrávky s účastníky akce. Nechyběly ani prezentace speciálních kompenzačních pomůcek firem Adaptech s.r.o. a EquipaID s.r.o. Novinkou byly dětské dřevěné hračky s hmatovým výstupem.

Mimo shora uvedené sportovní disciplíny byla možnost zahrát si showdown a zamířit laserovou pistolí na střed terče při simulované střelbě, která zaujala hlavně děti.

Po rozdání cen jak soutěžícím, tak i výhercům v tombole, následoval zlatý hřeb akce Ukončení léta koncertem v rámci festivalu DUN. Oblíbený kytarista a zpěvák Martin Rous, vystupující též jako Marty Bianco nás doslova uchvátil profesionálním vystoupením zpěvu za doprovodu kytary a písněmi všech žánrů. Získal si tak velký obdiv a aplaus.

K vydařenému počasí nechybělo ani dobré občerstvení v podobě chutného guláše, valašské kyselice, výběrových párků, frgálů všeho druhu, zmrzliny a lahodných nápojů. Dlouho připravovaná akce tak splnila své očekávání všech více než 100 přítomných účastníků. Velké poděkování patří všem dárcům, registrovaným i neregistrovaným dobrovolníkům, kteří věnovali organizaci akce spoustu hodin. Obdiv patří i rodinným příslušníkům a všem milým lidem, kteří pomáhali bez nároku na odměnu potřebným lidem.

Závěrem si přejeme, aby z podobných akcí odjížděli účastníci stejně dobře naladěni, plni dojmů a zážitků z nově navázaných přátelství.

Z této akce byla pořízena reportáž regionální televize viz:

https://youtu.be/jv9jTOkwfCc

Fotografie jsou k dispozici na facebookovém profilu města Valašské Meziříčí.

       

Za radu Oblastní odbočky

Ludmila Pavelková     


Obrázky