Soutěž ve čtení a psaní Braillova bodového písma

Publikováno 25.03.2022 06:57 Odbočka Praha západ a KC Vrchlická


VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VE ČTENÍ A PSANÍ BRAILLOVA PÍSMA

Propozice soutěže ve čtení a psaní zrakově postižených

Redakce časopisu pro zrakově postižené Zora ve spolupráci s krajskými koordinačními radami SONS vyhlašuje v roce 2022 pro zrakově postižené tyto soutěže:

  1. čtení Braillova písma,
  2. psaní na mechanickém braillském psacím stroji,
  3. psaní na tabulce,
  4. psaní na počítačové klávesnici,
  5. samostatná soutěž v práci s elektronickým braillským řádkem.

Všechny soutěže (s výjimkou soutěže 5) jsou postupové. V květnu a červnu proběhnou krajská kola, z nichž budou vítězové z jednotlivých disciplín postupovat do celostátního finále, které bude doplněno do 20 účastníků v každé disciplíně podle dosažených výsledků z krajských kol. Finále se uskuteční v říjnu v Praze.

Soutěžící se může zúčastnit libovolného počtu vypsaných disciplín v rámci jednoho kraje.

Při menší účasti než 5 osob v kraji se dohodnou krajští koordinátoři s dalším (nejlépe sousedním, ale není podmínkou) krajem na spojení soutěže do jedné akce, v níž bude pořadí podle výsledků, tj. pro vyhlášení vítězů nikoli dělené podle krajů. Kvůli celostátnímu finále a evidenci je však třeba výsledky podle krajů uvést – tj. v tabulce výsledků uvést, který kraj jednotliví účastníci reprezentovali. Pokud tedy budou sloučeny dva kraje do jedné soutěže, automaticky postupujícím je vítěz této „dvoukrajové“ soutěže. O jednoho účastníka více pak bude vybráno ze soutěžících na druhých a dalších místech, aby počet účastníků celostátního finále byl 20 osob, a to již jen podle bodových výsledků, bez ohledu na to, kde byly body získány.

  1. Soutěž ve čtení Braillova písma:

Soutěžící ve čtení Braillova písma jsou rozděleni do dvou kategorií:

  1. A) zrakově postižení, kteří prošli výukou Braillova písma na 1. stupni základní školy,
  2. B) později osleplí.

Každá kategorie soutěží zvlášť, čte se na čas neznámý text (kategorie A o délce 200 slov, kategorie B o délce 100 slov). Při hodnocení se za každé nesprávně přečtené slovo připočítá jedna vteřina.

Texty na čtení budou jednotné (kategorie B je dočte do slova č. 100), zajistí je redakce a zašle k rukám pověřených krajských koordinátorů týden před konáním soutěže. Krajští koordinátoři včas nahlásí počet startujících, aby každý soutěžící ve čtení Braillova písma obdržel nepoužitý text.

2.-4. Soutěže v psaní:

Soutěžící si může přinést svůj mechanický braillský psací stroj, případně tabulku, klávesnici. Ostatním bude zařízení zapůjčeno.

Po dobu dvou minut se píše neznámý text podle individuálního diktátu (v celostátním finále je v psaní na počítačové klávesnici stanoven časový limit na 5 minut, pro krajská kola doporučeno stejné pravidlo).

Při hodnocení se od dosaženého počtu napsaných znaků odečítají chybně napsané znaky.

  1. Práce s elektronickým braillským řádkem

Tato soutěž bude pouze celostátní a proběhne ve stejném termínu jako celostátní kolo všech ostatních soutěží. Soutěžící mohou použít krátké i dlouhé řádky.

Základní disciplíny: čtení na čas, diktát na přesnost, úprava textu (změna vyhrazena). Podmínkou soutěže je účast nejméně 12 osob. Přesnější informace očekávejte během první poloviny roku v tištěných i elektronických komunikačních kanálech SONS a spřízněných subjektů.

A nyní zpět k soutěžím 1. - 4.:

Žádáme o sdělení závazného termínu krajského kola s počtem přihlášených do redakce Zora na adresu zora-objednavky @sons.cz do konce března 2022, aby bylo možné včas delegovat komisaře za redakci, v případě souběhu pak event. provést po dohodě korekci. Definitivní přihlášky do krajských kol zašlete rovněž v kopii na stejnou e-mailovou adresu. Výsledky jednotlivých krajských kol budou zveřejněny na webových stránkách SONS. Doporučujeme, aby uzávěrka závazných přihlášek byla stanovena nejpozději 14 dní před konáním krajského kola. Redakce je připravena vyslat na krajské kolo rozhodčího – komisaře, je však třeba koordinovat termíny konání (max. tři v jednom termínu).

Ústředí SONS ČR poskytne účastníkům celostátního kola soutěží občerstvení. Nejlepší soutěžící budou odměněni věcnými cenami. Při krajských kolech zajistí ceny krajské koordinační rady, finálové ceny zajistí ústředí.

Obracíme se na jednotlivé krajské koordinátory, aby soutěže maximálně propagovali a využili všechny dostupné prostředky, jak oslovit co největší počet zrakově postižených a motivovat je k účasti.

Formulář přihlášky zašle na vyžádání redakce Zory.

Pro dobrou organizaci soutěží je třeba zajistit jednu větší místnost, v níž budou shromážděni účastníci a kde bude podáváno občerstvení a dvě místnosti pro vlastní průběh soutěží. Jednu z nich doporučujeme užívat pro soutěže ve čtení, druhou vybavit pro soutěž v psaní, tzn. Zajistit minimálně 2 pravoruční mechanické braillské psací stroje, 1 obouruční mechanický braillský psací stroj, 1 počítač s klávesnicí, 1 tabulku formátu A4 s bodátkem.

Dále je třeba zajistit pro plynulý chod soutěží dvě dvojice (rozhodčí + diktující) vybavené stopkami a nejméně další čtyři pořadatele (doprovody, občerstvení, pomoc při nezbytné administrativě). Soutěžící vstupují do soutěžních místností jednotlivě.

Do týdne po skončení krajského kola je nutno s kompletními výsledky zaslat do redakce Zory i závaznou přihlášku vítězů do celostátního finále.

Vaše redakce