Sloupky a jeijch kontrast


foto dobré řeš.

Sloupky a jeijch kontrast

Sloupky a jejich kontrast z pohledu stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a ČSN s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace.

 

obsahově :

398/2009

možnosti

uživatelsky

poloha sloupklů ...

viz architekti ale ...

uživatelsky

 

+ fota dobrá a chybná řešení ....

 

 foto

popis

 foto

popis

   
   
   
   
   
   
   
   

obr.

popis a popis

obr 

popis a popis

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s. (2018)