Školení pro MPSV v Kolíně

Publikováno 05.06.2018 14:00 Málková Marie


Obrázek

Školení pro MPSV v Kolíně – Bezbariérové prostředí pro bezpečný a samostatný pohyb osob s omezenou možností orientace

Zástupci Metodického centra pro odstraňování bariér SONS, z. s., Ing. František Brašna a Mgr. Viktor Dudr dne 15. března 2018 již podruhé v Kolíně školili pracovníky obecních úřadů na téma bezbariérové prostředí. Předcházející setkání se uskutečnilo dne 23. listopadu 2017. Cílem bylo seznámit účastníky s problematikou osob se zdravotním omezením, předat jim pro jejich práci důležité informace – jakým způsobem vytvářet podmínky pro bezpečný a samostatný pohyb osob s omezenou možností orientace (nevidomých, slabozrakých). Z dalších zúčastněných neziskových organizací v Kolíně prezentovala Česká unie neslyšících, z. ú. , dále požadavky osob s omezenou možností pohybu představila Pražská organizace vozíčkářů, z. s.

Metodické centrum průběžně a vytrvale seznamuje pracovníky institucí s požadavky bezbariérové vyhlášky a s její aplikací v praxi na různých „frontách”, např. na Úřadě vlády v rámci Národního rozvojového programu mobility, ve spolupráci s MHMP probíhají školení pro stavební úřady městských částí, aktuálně se připravuje výklad bezbariérové vyhlášky i pro Český svaz stavebních inženýrů. Jde o to, aby odborníci vnímali a samozřejmě respektovali příslušnou legislativu, ale aby získali i větší přehled a zkušenosti. Ukázky z praxe, špatných řešení realizací a s nebezpečnými chybami by měly upozornit na nejčastější chyby a opomíjené detaily.

Materiály ze školení lze využít zde (http://1url.cz/@skoleniMPSV2018)


Obrázky