Školení na ÚV 2020


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

 

Všeobecné informace - Úřad vlády ČR 2020 03 19

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Přístupné objekty občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností orientace a legislativa (SONS 2017/08):

https://www.sons.cz/Pristupne-objekty-P4004665.html

 

Technické návody TZUS (certifikace materiálů), nutný podklad pro kolaudaci:

http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/12-stavebni-vyrobky-pro-hygienicka-zarizeni-a-ostatni-specialni-vyrobky

TN TZÚS 12.03.01 - Madla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
TN TZÚS 12.03.02 - Sklopná sedátka do sprchových koutů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
TN TZÚS 12.03.03 - Zvedací zařízení pro přemístění osob s omezenou schopností pohybu a orientace
TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

 

Bezbariérové užívání staveb (metodika schálená MMR)

Doc. Renata Zdařilová -  www.1url.cz/@zdarilovakniha

celá publikace

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017

 

ČKAIT - profesionální poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

Prezentace 2020 03 19 - ke stažení:

 

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS 2020 (c)