Školení UV 2017


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

 

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

 

Přístupné objekty občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností orientace a legislativa (SONS 2017/08):

https://www.sons.cz/Pristupne-objekty-P4004665.html

 

Technické návody TZÚS (certifikace materiálů), nutný podklad pro kolaudaci:

http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody/12-stavebni-vyrobky-pro-hygienicka-zarizeni-a-ostatni-specialni-vyrobky - právě aktualizujeme

TN TZÚS 12.03.01 - Madla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
TN TZÚS 12.03.02 - Sklopná sedátka do sprchových koutů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
TN TZÚS 12.03.03 - Zvedací zařízení pro přemístění osob s omezenou schopností pohybu a orientace
TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

 

Bezbariérové užívání staveb (metodika schálená MMR)

Doc. Renata Zdařilová -  www.1url.cz/@zdarilovakniha

celá publikace

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017

 

Profesionální poradenství pro projektanty, investory, dodavatele i zadavatele atd. zajišťuje ČKAIT:

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: https://www.ckait.cz/content/poradenstvi-pro-bezbarierove-uzivani

citace a zdroj viz:  http://zpravy.ckait.cz/vydani/2019-02/posudky-k-bezbarierovemu-uzivani-staveb/

  

 

Prezentace 2017 - ke stažení:

Prezentace 2017 (pptx; 16 MB)

 

Prezentace 2018 úřad vlády - ke stažení:

Prezentace-uradvladyCRSONSprezentaceUradvlady2018 (; 16 MB)

 

 

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.