Školení UV 2017


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Přístupné objekty občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností orientace a legislativa (SONS 2017/08):

Přístupné objekty

Technické návody TZÚS (certifikace materiálů), nutný podklad pro kolaudaci:

TZÚS Technické návody

TN TZÚS 12.03.01 - Madla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
TN TZÚS 12.03.02 - Sklopná sedátka do sprchových koutů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
TN TZÚS 12.03.03 - Zvedací zařízení pro přemístění osob s omezenou schopností pohybu a orientace
TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

Bezbariérové užívání staveb (metodika schválená MMR)

Doc. Renata Zdařilová - publikace

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017

Profesionální poradenství pro projektanty, investory, dodavatele i zadavatele atd. zajišťuje ČKAIT:

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě: Poradenství pro bezbariérové řešení staveb

citace a zdroj viz:  zprávy ČKAT posudky k bezbariérovému užívání staveb

Prezentace 2017 - ke stažení:

Prezentace 2017 (pptx; 16 MB)

Prezentace 2018 úřad vlády - ke stažení:

Prezentace 2018 (pptx; 16 MB)


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.