Simulovaná zvuková střelba

Publikováno 26.05.2022 10:51 Odbočka Mladá Boleslav


Simulovaná zvuková střelba je tedy sportovní činnost, která má blahodárný vliv na jemnou motoriku a zvyšuje cit v rukou. Dále se při ní cvičí soustředění, protože vyžaduje určitou míru koncentrace na zvukové podněty, které ohlašují, zda míříte blízko terče či nikoli. Obojí je pro osoby se zrakovým postižením velmi prospěšné.

A jak samotná střelba probíhá?  Nejprve připravíme pomůcky – tedy spojíme střelnici s počítačem a zapneme laserovou pistoli. Po nastartování programu zamíříte pistolí na terč, navádíme nejprve my, abyste věděli, kterým směrem mířit, poté již navádí právě ten program pomocí intenzity a výšky tónu, který se zvyšuje a zvyšuje, jak se blížíte středu terče, střed terče je hlášen výrazným upozorněním.

Po vystřílení všech pokusů program sečte výsledky daného střelce a ukáže i na grafu, jak se dotyčný trefoval a jak mířil. Střelba probíhá buď se zrakovou kontrolou, nebo častěji bez ní (je možno zapůjčit klapky slabozrakým klientům), v případě tréninku na závody je nutno trénovat bez zrakové kontroly.